top of page

PUG Trondheim - Praksis hos Flyktninghelseteamet

Flyktninghelseteamet er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og flyktninger, enslige mindreårige og familiegjenforente med flyktningbakgrunn som kommer til Trondheim, og personer med endelig avslag som oppholder seg i Trondheim kommune.


17. mars sendte Psykologistudenter uten grenser Trondheim 3 studenter på observasjonspraksis til Flyktninghelseteamet i Trondheim for å lære mer om deres arbeid. Studentene var først med på en halvdags kompetanseheving for ansatte ved Flyktninghelseteamet om forståelse og oppfølgning av LHBTIQ+-flyktninger. Dette innebar innlegg fra blant annet psykologspesialist Anette Hassel og psykiatrisk sykepleier, sexolog og helsesykepleier Helene Hegle. Studentene fikk informasjon om hvordan man kan kommunisere temaet seksuell helse, opplevelsen av å være en LGBTIQ+-flyktning og hvordan de skal få oppleve tilhørighet og trygghet i kommunen. I tillegg bidro ansatte med sine egne opplevelser rundt tematikken. Etter lunsj observerte studentene hvordan Flyktninghelseteamet gir informasjon til flyktninger om psykisk helse og psykisk helsetilbud. Det gikk blant annet ut på hva psykisk helse er, følelser, søvn og tanker. Her fikk flyktningene diskutere de ulike temaene og snakke åpent om sine egne opplevelser.


Studentene fikk lære om flere utfordringer flyktninger kan oppleve selv etter å ha kommet til et tryggere land i tillegg til å få innsikt i hvordan små handlinger kan gjøre stor forskjell. Sentralt for arbeidet hos Flyktninghelseteamet er hvordan man kan kommunisere og imøtekomme ulike holdninger og trosretninger flyktninger tar med seg. Studentene fikk også belyst hvordan ensomhet i møte med kulturforskjeller har en innvirkning på integrerte flyktninger i Norge.


Studentene sier selv følgende om forventninger og erfaring fra praksisoppholdet:

“Jeg håpet oppholdet skulle være lærerikt og gi innsikt, samt ønsket jeg å se hvordan alle de flinke menneskene gjør jobben sin. Jeg fikk virkelig erfare dette på nært hold, noe som ga meg en bedre forståelse av hvordan en arbeidsdag kan se ut, og hva som foregår på en slik institusjon”.

Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page