top of page

OM OSS

Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.

Fag

Vi legger til rette for at psykologistudenter kan skrive bachelor-, master- og hovedoppgaver innenfor våre fokusområder, og jobber for at kultur- og samfunnspsykologi blir en større del av utdanningene.

Arrangement

Vi arrangerer temarelaterte foredrag og workshops gjennom hele året.

Praksis

Vi tilbyr kliniske og forskningsrelaterte opphold hos organisasjoner og institusjoner som jobber med våre fokusområder, både nasjonalt og internasjonalt.

Vårt formål

Som psykologistudenter vil vår fremtidige arbeidshverdag bli preget av at vi lever i et globalisert og multikulturelt samfunn. Kulturforståelse vil være svært viktig for å kunne gjøre en god jobb, både i Norge og internasjonalt. Denne forståelsen blir imidlertid ikke tilstrekkelig vektlagt i studieløpet. Ett av hovedmålene til PUG er derfor å øke den kulturelle kompetansen blant psykologistudenter. 

Et annet hovedmål er å fremheve at psykologisk kunnskap medfører et samfunnsansvar. PUG ønsker å øke forståelsen av psykologifaget som et unikt rammeverk i arbeid med konkrete samfunnsutfordringer – som migrasjon, ekstremisme og etniske konflikter.

Organisasjonen er for alle psykologistudenter på årsstudium, bachelor-, master- og profesjonsstudiet i byene vi er tilknyttet. 

Verdier

Vår historie

PUG ble initiert i Trondheim våren 2015 av Anja Hallan-Wolff, og grunnlagt sammen med Lene Selle, Snit Ghebriel, Lovise Grape, Brynjar Lid Gamst, Nora Morken Nilssen, og Marit Normann Aspelund. PUG Oslo, Bergen og Tromsø ble opprettet i 2016. 

Bli bedre kjent med oss

PUG I PRESSEN

"Psykolog-spirer savnet fag og tok saken i egne hender"

Universitetsavisa 11.05.2016

"Blivende psykologer forberedes for dårlig til å arbeide med et stort etnisk og kulturelt mangfold i dagens samfunn." 

Psykologisktidsskrift 29.09.2015

"Hvordan kan vi bruke psykologien til å gjøre verden mer rettferdig, mer human?"

Virtuellkatarsis 22.07.2016

"Mener de lærer lite om hvordan de skal møte og forstå mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn dem selv"

Psykologtidsskriftet 11.05.2016

"Jobber for å hjelpe barna som må flykte over havet"

Universitetsavisa 22.03.2016

bottom of page