top of page

PUG Bergen - Erfaringer fra praksis hos RVTS Vest

I mai 2022 fikk tre psykologistudenter muligheten til å komme på observasjonspraksis hos RVTS Vest. Dette var første gang PUG Bergen har samarbeidet med RVTS Vest, så det var tre spente psykologistudenter som ankom Ulriksdal 2 mandag 9. mai. Praksisen skulle vare i tre dager, og ettersom arbeidet til RVTS spenner over flere store temaer, var mulighetene for disse tre dagene mange.


RVTS står for regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Senteret er ett av fem regionale sentre som driver med forebygging av psykisk uhelse på mange ulike arenaer; i hovedsak som en tjeneste for tjenestene. Det vil si at RVTS sin kompetanse blir etterspurt til kompetanseheving på PPT-kontor, flyktningmottak, i skoler, kommunale tjenester, og polititjenesten – bare for å nevne noen. Menneskene som jobber her har lang erfaring på sine fagfelt, er psykologspesialister og er svært dyktige.

Gjennom de tre dagene i praksis fikk studentene være med på møter, seminarer og samtaler med de ansatte om deres prosjekter. De ansatte driver med prosjekter som omhandler alt fra kommunal integrering og selvmordsforebygging i grunnskolen, til skadelig seksuell atferd hos barn (SSA) og radikalisme og ekstremisme. Noen prosjekter sto særlig ut for studentene og har stor relevanse til det arbeidet PUG driver med.


Ett av disse prosjektene var den nyoppstartede Ukraina-gruppen, som et resultat av beredskapen til RVTS. En av funksjonene til RVTS er å bidra med psykososial støtte, kompetanse og beredskap i pågående kriser. Som et resultat av krigen i Ukraina har RVTS gått inn i en beredskapssituasjon, der de utarbeider selvhjelpsmateriale for flyktninger og hjelpere. Det var interessant å se hvor raskt RVTS responderte i en krisesituasjon. Dette kommer av tidligere erfaringer fra flyktningkrisen i 2015 og ikke minst fra koronasituasjonen. Et annet prosjekt om vekket engasjement var et nylig gjennomført prosjekt om selvmordsforebygging hos barn og unge. RVTS har utarbeidet et kompetansehevende kurs for alle ansatte på skoler i Bergen, som er planlagt å utvide til flere kommuner. Kurset lærer de ansatte i skolen hvordan de kan fange opp signaler hos barn som har det vanskelig, og ikke minst hvordan de ansatte kan reagere og forebygge selvmordstanker og -forsøk. Dette temaet er tabubelagt, og særlig i så ung alder. Derfor er dette forebyggende arbeidet til RVTS så viktig, da man ser at dette er en aktuell problematikk også så tidlig som i barneskolealder. Dette teamet fulgte studentene videre neste dag, da de fikk delta på et seminar om selvmord hos menn. Arrangementet inkluderte flere organisasjoner som fremhevet forebygging av, arbeid med og historier om selvmord. Det satt spor hos studentene hvor lite informasjon som formidles om alle lavterskeltilbudene som eksisterer i forbindelse med selvmordsforebygging. Eksempelvis kan Kirkens SOS, Menn i Skjul og Livskrisehjelpen nevnes.

Et siste prosjekt som fanget studentenes oppmerksomhet var de kontinuerlige prosjektene som omhandlet skadelig seksuell atferd hos barn (SSA). Deriblant utviklingen av nettsiden «snakkemedbarn.no», der voksne som jobber med barn kan øve seg på tabubelagte og vanskelige samtaler med barn gjennom interaktiv øving og tilbakemelding fra nettsiden. Dette verktøyet er et svært behjelpelig og lavterskel gratistilbud som øker kompetansen til alle voksne som jobber med barn.


Studentene satt igjen med gode erfaringer fra observasjonspraksisen. Det var inspirerende å se bredden av det man kan gjøre etter endt psykologistudie – at det finnes så mange felt å bruke kompetansen sin som psykolog på som er utenfor det kliniske rommet. Ettersom det kan komme økende forespørsel etter samfunnspsykologer var det også spennende å se hvor langt man kan komme med forebyggende arbeid fremfor kun klinisk psykoterapi, og ikke minst at psykisk helsearbeid strekker seg utover så mange ulike arenaer. Det at ett kompetansesenter kan nå ut til så mange ulike instanser var også fascinerende, og studentene ble inspirert av hvor mange ulike jobbmuligheter det finnes som samfunnspsykolog.


Johana, Live og Vilde takker for en lærerik praksis hos RVTS Vest, og kan på det sterkeste anbefale neste års kull å søke på denne observasjonspraksisen.


Commenti


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page