top of page

Praksis på Nidelv DPS, Poliklinikk for spiseforstyrrelser
Nidelv DPS, Poliklinikk for spiseforstyrrelser tilbyr utredning og behandling til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, og har en områdefunksjon hvilket betyr at opptaksområdet for poliklinikken er hele sør-Trøndelag. Behandlingstilbudet består av polikliniske samtaler, somatisk oppfølging, gruppebehandling og dagpoliklinikk, samt mulighet for innleggelse i døgnenheten.

Behandlerne ved poliklinikken er utdannet som:

  • Psykiater

  • Psykologspesialister

  • Psykiatriske sykepleiere

  • Fysioterapeut


Gjennom PUG fikk jeg en praksisdag på Nidelv DPS, poliklinikk for spiseforstyrrelser. Hele dagen fulgte vi en veileder som gladelig besvarte alle være spørsmål. Vi startet dagen på veileders kontor med en introduksjon til praksisplassen og veileders bakgrunn og betraktninger. Dette ga et godt utgangspunkt for fortsettelsen av dagen. Videre var det samling på møterommet hvor det ble diskutert mulige inntak og foretatt en liten rapport så alle var oppdaterte. Mange av dagens timer foregikk på dette rommet hvor det ble drøftet og gjennomgått saker, foretatt tverrfaglige vurderinger og innhentet kompetanse fra ulike hold til ulike saker. Vi hadde også en trivelig lunsj. Etter dette fikk jeg observere en samtale med en pasient som kom for poliklinisk samtale hvor det ble gjennomgått litt resultater etter kartlegging og utredning og tanker og følelser knyttet til dette. Til slutt fikk vi en omvisning på dagsenteret tilhørende klinikken. Her var det en fellesstue, et kjøkken, kontorer og et samtalerom med vekt og tavle som man kan se nedenfor. Fellesstuen er området man oppholder seg før og etter måltider og kan brukes til avslapning, sosialisering eller aktiviteter.Hvis jeg skal trekke frem de tre viktigste tingene jeg lærte vil det nok først og fremst være at det er mange måter å møte pasienter med spiseforstyrrelse på. Selv om de har kurs og retningslinjer som legger en felles forståelse, kan de bruke sine fagbakgrunner aktivt selv om de har ulikt innhold. Videre var det veldig interessant å høre om hvordan de organiserer tilbud knyttet til måltider i deres dagtilbud. Vi hadde interessante samtaler rundt hvordan man best kan løse denne situasjonen som oppleves vanskelig for pasientgruppen og hvordan dynamikk og prosess kan påvirke. Til slutt var det interessant å få et større innblikk i pasientgruppens karakteristikker. Psykologene opplevde at svært mange av pasientene var høyfungerende mennesker i krevende typiske statusyrker- eller utdanninger. Det er alltid interessant å se hvordan er arbeidsdag kan variere mellom ulike plasser slik at man lettere kan finne ut hva man selv kan tenke seg. I møte med pasientgruppen kan man også kjenne på om dette er en pasientgruppe man engasjerer seg for. Denne praksisplassen skiller seg ut fra andre ved at den fokuserer på en spesifikk pasientgruppe på en nokså liten enhet, men som fortsatt innehar ulike tilbud og har et tverrfaglig team.

Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page