top of page

Praksis hos NOK. Trondheim

NOK.Trondheim er et gratis lavterskel hjelpetilbud for personer over 16 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep, samt et hjelpetilbud for pårørende, og finnes i flere byer i Norge. Det skal være nevnt at de ikke holder på med behandling, men nærmere selvhjelp og stabilisering. Likevel har de flere fantastiske tilbud for både utsatte og pårørende, da de tilbyr blant annet samtaler, kurs, lavterskel aktiviteter som yoga eller gåturer, og mye annet. I tillegg til dette holder de undervisninger for barn på grunnskolen, hovedsakelig 2. klasse og 5. klasse, om kropp, seksualitet og seksuell helse. Under undervisningen vektlegger de normalitet på samme tid som de tar opp hva som ikke er normalt å oppleve når det kommer til seksualitet, kropp og relasjoner til voksne. På samme måte som de underviser barn og unge, holder de også foredrag og kurs for voksne og ansatte i barnehage og skole.Denne høsten (2023) har jeg vært så heldig å fått være med på ett av foredragene de hadde for barnehageansatte angående seksuelle overgrep ovenfor barn, i tillegg til en omvisning hos NOK.Trondheim fordelt på to dager.
DAG 1:


Den første dagen bestod av et foredrag for ansatte i barnehager som handlet om seksuelle  overgrep mot barn. Det var tre ansatte i NOK som fortalte om teori og statistikk tilknyttet  tematikken. Det ble blant annet vist til hvilke tegn som kan være typisk for barn utsatt for  overgrep og hvordan for eksempel tegninger kan fortelle om ting som ikke er

greit. De  fortalte også om hva de lærer bort til barn når de reiser rundt til skoler og har undervisning  om kropp og grenser. Vi lærte om trafikklysmodellen og fikk se mange gode filmer som  kunne ta opp tematikken på en måte tilpasset barn. Å se og lære om hvordan dette kan  formidles til barn på en ufarlig og forståelig måte var lærerikt og noe jeg skal ta med meg  videre.


DAG 2:


Dag to i praksisen fikk vi en omvisning i bygget hvor NOK har basen sin. Her hadde vi en god  samtale med to i organisasjonen hvor vi kunne stille spørsmål og drøfte erfaringene fra dag  en. Videre fikk vi en grundigere gjennomgang av opplegget de har når de reiser rundt i  skolene. Undervisningen var tilpasset de ulike klassetrinnene. Til slutt gikk vi gjennom de  ulike rommene i bygget hvor det tilbys ulike former for terapi. Det var rom for samtale,  koselige oppholdsrom, kreative rom hvor man kunne lage kunst og rom hvor man kunne  jobbe med kropp og avslapning. Videre fantes instrumenter og en massasjestol. NOK har et  allsidig tilbys som kan tilpasses den som kommer. Det fantes også gruppetilbud og det var en  fin uteplass under utforming. Denne allsidigheten og hvordan tilbudet kan være en sosial  arena gjør at det skiller seg ut fra andre tilbud.  


コメント


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page