top of page

Foredrag om spillavhengighet
En historie om spillavhengighet 

 

“Fra løgn til ærlighet og åpenhet”

Alexander Holmsve

 

Den 15. april var vi i PUG så heldige å ha et samarbeid med Alexander. Han er frivillig og regionleder for lokallaget Trøndelag i Spillavhengighet Norge. 

Spillavhengighet Norge er en organisasjon som ble etablert i 2002, og som startet som en organisasjon for pårørende. I dag er organisasjonen for både pårørende, pengespillere, gamere og pårørende. Organisasjonen sto bak automatforbudet i 2007, og består i dag av 11 fysiske og 5 digitale grupper. Spillavhengighet Norge har en egen nettside med mer informasjon om spilleavhengighet og oversikt over hjelpetilbud. Les mer her: https://www.spillavhengighet.no/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjww_iwBhApEiwAuG6ccHNAQ_puJlGfwddKtyWfg9k7l2sIabtJdicQ-uF4R3pyc_Wks8EZ9hoCvugQAvD_BwE 


Spillavhengighet Norge får en rekke henvendelser og Alexander forteller om en økende trend fra 150 henvendelser i 2008, og til 936 henvendelser i 2023. Det skal påpekes at det er mye mørketall. Spillavhengighet kan defineres som når spilleren ikke lenger har kontroll over egen spilling. Spillet blir altoppslukende og går ut over familien, økonomien, sosiale relasjoner og jobb eller skole. Det er vanlig at spillingen og problemene holdes skjult lengst mulig. Mange har lett for å undervurdere og benekte sine problemer og mange klarer også å skjule problemet. Det er vanlig at personen opplever skam og skyld som kan gjøre terskelen høyere for å søke hjelp. Ofte kan vedkommende bli oppdaget av kollega, familiemedlem og/eller arbeidsplassen før man kommer til det steget at man søker hjelp. 


Videre forteller Alexander at spillavhengighet dessverre er en livstruende lidenskap der noen ender opp med å ta livet sitt. Pengespillavhengighet er klassifisert som en diagnose og gir derved rett til å få behandling; men det krever at det oppdages eller at en selv søker hjelp. Det er vanskelig for mange.  


Alexander forteller om en rekke faresignaler en kan se etter; bruker mye tid på spilling, spiller for å vinne tilbake det tapte, snakker mye om spill, har vunnet større gevinster tidlig, lyver om spilling, uforklarlige økonomiske problemer og regninger til inkasso, ønske om å låne penger, lønnstrekk, virker tilbaketrukket, har en sterk overbevisning om framtidige gevinster, blir irritert ved tap og når spillingen forstyrres, har gjeldsproblemer, og til slutt har stress utfordringer. 


Videre påpeker Alexander at det kan være mange ulike grunner til at noen blir spilleavhengige. For noen handler det om genetisk sårbarhet, stressende livshendelser og/eller kognitive feilslutninger. Andre faktorer er at en har fått tidligere gevinster som gir en tro på nye gevinster, og ønske om å vinne tilbake det tapte der spilleren kan få et tunnelsyn. En kan oppleve en stor skam for å ha spilt bort pengene som gjør at en vil tjene dem tilbake, der evnen til å ta fornuftige valg svekkes. For noen kan spillavhengigheten komme som et resultat av å forsøke å regulere følelser. Det må også påpekes at spillets egenskaper i seg selv er avhengighetsskapende med lyder, effekter, mange nesten-gevinster og systemer som utløser dopamin og endorfiner. Det kan føre til kognitive feilsluninger der spilleren har en illusjon av kontroll og overtro. 


Som nevnt tidligere er pengespillavhengighet klassifisert som en diagnose som gir en rett på behandling. Alexander forteller at det tok bare 7 dager fra han ble henvist fra fastlege til han var til behandling. Hvordan behandlingen er vil være individuelt, men det kan ses noen likheter. Flere får en-til-en kognitiv atferdsterapi der en fokuserer på å lære strategier og ferdigheter for å identifisere og endre problematiske tanker og atferdsmønstre. Noen individer kan også ha behov for eksponeringsterapi. Det er også mulig med gruppeterapi; der kan en møte mennesker med like erfaringer og lære mer om hva som trigger en selv, hvordan få tilbake kontroll, grunnene til at en spiller og videre fokus på endringsprosess. 


En del av behandlingen omhandler indre kontroll og bli kjent med egen spillelyst som har blitt en automatisert vane og hva som ligger bak dette. I tillegg er det en rekke ting en kan gjøre som omhandler ytre kontroll. For å stoppe å spille må en ville det selv, påpeker Alexander, men det finnes også en rekke verktøy som kan hjelpe deg på veien. Slike verktøy kan være: la andre ha innsyn i din økonomi, gi fra seg økonomistyring, la andre disponerer lønnskonto, kredittsperre, ha kort som ikke kan brukes på nett, økonomisk verge, installere gambam, stenge seg ute fra alle spillselskaper, skifte mobilnummer og mail; for å slutte å få spillreklamer og åpenhet. “Åpenhet” har vært et særlig viktig verktøy for han selv, forteller Alexander, i tillegg til å prioritere behandling. Det er derfor han blant annet holder foredrag i dag og deler sin ærlige historie. 


  Alexander forteller videre at behandling kan være helt avgjørende for å slutte å spille og at en ofte må jobbe med andre tilleggsdiagnoser. De med spilleavhengighet har ofte andre diagnoser, særlig ADD og ADHD, men også bipolar lidelse, depresjon, angst, tourettes og asperger.


Alexander starter del 2 av foredraget med å vise et klipp fra en arbeidsplass som illustrerer hvor altoppslukende det kan være for de med spilleavhengighet. Han ønsker å påpeke at “akan” (arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet”  jobber med å forebygge avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv og gjør en viktig jobb.

Spilling er tabu og Alexander har opplevd at det ikke skal snakkes om, men det ønsker Alexsander å gjøre noe med. Han brenner i dag for å holde foredrag for andre. 


I dag har Alexander vært spillfri i 425 dager. Han har fortalt dem rundt seg om hans avhengighet, som er noe av det tyngste han har gjort. Han har følt på mye skam og unnvikelse, men han har kommet seg gjennom det. Alexander har fått en pris for den viktige jobben han gjør for å formidle kunnskap fra Spillavhengighet Norge - “årets nykommer 2024”. Alexander er et eksempel på at man kan komme seg på rett spor igjen. Hans mål er å jobbe som erfaringskonsulent, der han kan hjelpe andre spillere med å snu tankesettet og komme på riktig spor. 


Vi takker Alexsander for den viktige jobben han gjør og for et lærerikt foredrag.


 


Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page