top of page

Ekstramateriale: Psykedelika i terapi


Kan psykedelika være for psykologien det mikroskopet har vært for biologien, slik psykiater Grof hevdet i sin tid? De siste 20 årene har forskning på psykedelika i terapi skutt i været. Anerkjente institusjoner som Johns Hopkins Universitet i USA og Imperial College i London, samt mange flere lende universiteter, har opprettet forskningsgrupper og fått lovende resultater. Forskere og terapeuter snakker om at psykedelika kan behandle PTSD, depresjon, rusavhengighet og annet vi mangler metoder for å behandle effektivt i dag. Men er vi sikre på dette? Og er det virkelig belegg for å tro at psykedelika kan revolusjonere hvordan vi behandler mentale lidelser?

På kanten av denne potensielt grensesprengende behandlingsmetoden har vi samlet et panel for å diskutere nettopp disse spørsmålene. Med oss har vi psykolog og psykedelikaforsker Kristoffer Andersen, professor i sosiologi Willy Pedersen, Andreas Wahl Blomkvist, professor emeritus i psykiatri Helge Waal og professor i psykologi Eivind Ystrøm.


Spørsmål å merke seg

  • Hva er det empiriske belegget for effektene av psykedelika?

  • Hva er forskjellen på de forskjellige typene psykedelika?

  • Hvorfor er det så stor motstand mot bruk av psykedelika i behandling?

  • Hva er forholdet mellom en psykedelisk opplevelse og psykose?

  • Hvorfor er psykedelika brukt av så mange urbefolkninger i særlige religiøse ritualer?

  • Kan psykedelika si noe om menneskets bevissthet, og hva som er virkelig?Videre lesing

Kommentare


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page