top of page

Ekstramateriale: Psykedelika i terapi


Kan psykedelika være for psykologien det mikroskopet har vært for biologien, slik psykiater Grof hevdet i sin tid? De siste 20 årene har forskning på psykedelika i terapi skutt i været. Anerkjente institusjoner som Johns Hopkins Universitet i USA og Imperial College i London, samt mange flere lende universiteter, har opprettet forskningsgrupper og fått lovende resultater. Forskere og terapeuter snakker om at psykedelika kan behandle PTSD, depresjon, rusavhengighet og annet vi mangler metoder for å behandle effektivt i dag. Men er vi sikre på dette? Og er det virkelig belegg for å tro at psykedelika kan revolusjonere hvordan vi behandler mentale lidelser?

På kanten av denne potensielt grensesprengende behandlingsmetoden har vi samlet et panel for å diskutere nettopp disse spørsmålene. Med oss har vi psykolog og psykedelikaforsker Kristoffer Andersen, professor i sosiologi Willy Pedersen, Andreas Wahl Blomkvist, professor emeritus i psykiatri Helge Waal og professor i psykologi Eivind Ystrøm.


Spørsmål å merke seg

  • Hva er det empiriske belegget for effektene av psykedelika?

  • Hva er forskjellen på de forskjellige typene psykedelika?

  • Hvorfor er det så stor motstand mot bruk av psykedelika i behandling?

  • Hva er forholdet mellom en psykedelisk opplevelse og psykose?

  • Hvorfor er psykedelika brukt av så mange urbefolkninger i særlige religiøse ritualer?

  • Kan psykedelika si noe om menneskets bevissthet, og hva som er virkelig?Videre lesing


The Cosmic Game av Stanislav Groff


How to Change Your Mind av Michael Pollan


Doors of Perception av Aldous Huxley


How ecstacy and psilocybin are shaking up psychiatry

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page