top of page

Ekstramateriale episode 14: Traumepsykologi, 22. juli og PTSD


Hva er egentlig traumepsykologi? Og hva er sammenhengen mellom dette og hendelsene som fant sted den 22.juli 2011? I denne episoden går vi inn på nettopp dette, med særlig fokus på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i sammenheng med terrorangrepene. Sammen med oss i studio er forsker og psykolog Siri Thoresen, som blant annet jobber mye med vold og traumer, samt krig, terror og katastrofer. Vi snakker om hva traumepsykologi er, og om hvordan 22. juli 2011 har påvirket ofre, pårørende og samfunnet som en helhet. På hvilken måte kan traumepsykologien hjelpe oss å forstå konsekvensene av terror og katastrofer?


Relevant lesing:


Etterlattestudien


Parents of terror victims. A longitudinal study of parental mental health following the 2011 terrorist attack on Utøya Island


Coping responses in the midst of terror: The 22 July terror attack at Utøya Island in Norway


The day Norway cried: Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22 July 2011 terrorist attacks in Oslo and on Utøya Island


Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page