top of page

Utlysning: Observasjonspraksis på Transkulturelt senter!


Spennede tilbud til alle psykologistudenter med interesse for samfunn og kulturpsykologi!

PUG tilbyr én psykologistudent fra Universitetet i Bergen (bachelor, master eller profesjon) observasjonsprakis i en uke på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 11 (9. – 13. mars).

Søknadsfristen er 16. februar.

Transkulturelt senter er en enhet organisert under Avdeling unge voksne og flyktninger ved Stavanger Universitetssykehus. De tilbyr et likeverdig helsetilbud for asylsøkere og flyktninger, og behandler alle aldersgrupper. De jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning.

Psykologistudenten får være med på å observere arbeidet de gjør på Transkulturelt Senter i en uke. Tidligere studenter har fått følge bl.a. sosionomer, voksen- og barnepsykiater og psykologer, og har fått et innblikk i hvordan de jobber. Man får muligheten til å være med på pasientavtaler og terapisamtaler med barn, voksne eller familier, og veiledningssamtaler og møter med kommune og andre deler av sykehuset. Dette er en verdifull mulighet til å få et godt innblikk i hvordan psykologi brukes i arbeid med flyktninger og asylsøkere.

Studenter som har deltatt på observasjonspraksisen ved Transkulturelt senter tidligere har vært veldig fornøyde og rapporterer tilbake at de har fått mye ut av uken. Her er noen av mange erfaringsskriv, hvor du kan lese om deres erfaringer med ukespraksis på Transkulturelt senter:

  • https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2019/11/14/Innlegg-fra-Transkulturelt-Senter

  • https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2019/05/15/KONTAKT-infopsykologistudenterutengrenserno-Trondheimpsykologistudenterutengrenserno-Oslopsykologistudenterutengrenserno-Erfaringer-fra-ukespraksis-på-Transkulturelt-Senter

Les gjerne mer om Transkulturelt senter på deres hjemmeside: https://helse-stavanger.no/…/avdeling…/transkulturelt-senter

Synes du dette høres spennende ut? Send en søknad til pugbergen@gmail.com innen 16. februar. Skriv litt om deg selv, hvilket studie du går på og din motivasjon for å delta.

PUG har dessverre ikke mulighet til å dekke fly- eller boutgifter.

I tillegg ønsker PUG å informere om at de studentene som deltar på praksis skal skrive et blogginnlegg (frist 2 uker etter endt praksis) som skal publiseres på PUG sin blogg for at flere skal få vite om opplevelsen. Et kort erfaringsskriv skal også lages for at PUG skal kunne revidere praksisprosessen.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page