top of page

Utlysning: Samtalefasilitator

Psykologistudenter Uten Grenser - Oslo har et samarbeid med Leger Uten Grenser, og i den forbindelse søker vi etter frivillige psykologistudenter.

Leger Uten Grenser gjennomfører jevnlig workshops for hjemkomne feltarbeidere og har i denne forbindelse behov for studenter som blant annet kan være med å lede gruppebaserte samtaler og refleksjoner. Dette er en unik og spennende mulighet for deg som studerer psykologi!

Ta en titt på utlysningen og send en søknad til soknadpugoslo@gmail.com innen 15. april. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page