Utlysning: Samtalefasilitator

March 29, 2018

Psykologistudenter Uten Grenser - Oslo har et samarbeid med Leger Uten Grenser, og i den forbindelse søker vi etter frivillige psykologistudenter. 

Leger Uten Grenser gjennomfører jevnlig workshops for hjemkomne feltarbeidere og har i denne forbindelse behov for studenter som blant annet kan være med å lede gruppebaserte samtaler og refleksjoner. Dette er en unik og spennende mulighet for deg som studerer psykologi!

 

Ta en titt på utlysningen og send en søknad til soknadpugoslo@gmail.com innen 15. april. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

 

 

 

Please reload