top of page

NORSK+ Identitet i det flerkulturelle Norge


I februar inviterte PUG Oslo eksperter og fagfolk til å diskutere temaene identitet og tilhørighet i det flerkulturelle Norge.

Hvem bestemmer hvem som er norsk? Hvem setter rammene for den offentlige samtalen om identitet? Hvordan formes nasjoner som følge av økt mangfold? Hvordan kan identiteten preges av en krysskulturell oppvekst? Hvor hører man hjemme når man har oppvokst med flere kulturer?

Vi er svært fornøyd med vårt arrangement «NORSK+ Identitet i det flerkulturelle Norge»! Takk til Nordic Black Theatre for slampoesi og til Mori Diakite som var ordstyrer. Salman Türken, Marta Bivand Erdal og Lill Salole leverte spennende innlegg og en svært interessant paneldebatt.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page