top of page

Et barnevern for alle? En panelsamtale om utfordringer i det flerkulturelle barnevernsfeltet

22.11 har Psykologistudenter Uten Grenser Oslo invitert et knippe forskere og fagfolk til å diskutere barnevernets utfordringer i møte med innvandrerfamilier.

Arrangementet vil bestå av flere korte foredrag og så en lengre panelsamtale der det også vil bli anledning for tilhørerne å komme med spørsmål. I pausen kan vi friste med en liten matbit. Alina Wiese er psykolog og arbeider i foreningen Voksne for Barn med en veiledningstjeneste for østeuropeiske familier. Athar Ali er klinisk sosionom, leder i Norsk Innvandrerforum og i 2013 ledet han prosjektet “Flerkulturelt barnevern?” som besto av rekke dialogmøter mellom barnevernet og etniske minoriteter. Anja Bredal er forsker på HiOA og har blant annet forsket på mangfoldtilpasning av offentlig politikk og hjelpeapparat. Ragnhild Pettersen og Monica Flock er psykologer ved Kompetansesenter for barnevern (KIB) og har forsket på blant annet kulturtilpasset foreldreveiledning for somaliske og pakistanske mødre. Arrangementet finner sted på Chateau Neuf, klubbscenen. Velkommen!

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page