top of page

PUG Trondheim - Praksisopphold SOFT

Hei alle engasjerte psykologistudenter! 💚Psykologistudenter uten grenser (Trondheim) utlyser en ukespraksis hos storby- og flyktningeteam (SOFT) fra 1-7. April. SOFT arbeider ambulerende med integrert behandling med fokus på grunnleggende behov, kulturforståelse, traumehistorie og nettverk. Teamet er et tilbud til sårbare pasienter som ikke nyttiggjør seg det ordinære behandlingsapparatet grunnet psykiske lidelser med særskilt nedsatt funksjonsnivå som alvorlig traumatiserte, invalidiserende angst, tvangslidelser osv.


For å søke må du være tilgjengelig alle dagene og gå enten bachelor eller profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Under praksisoppholdet får du muligheten til å være med på varierende arbeidsdager, og får et direkte innblikk i tilbudet til SOFT.


Søknadsfristen er søndag 27. Februar kl. 23:59. PUG ønsker å dekke utgifter knyttet til fly, reise og opphold. Søkere som blir plukket ut vil bli tatt videre med på en intervjuprosess, der det vil bli gitt videre informasjon knyttet til oppholdet.


Terskelen er lav, så ikke nøl med å sende inn en søknad!
Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page