top of page

PUG Bergen - Observasjonspraksis hos RVTS vest


Spennende tilbud til alle psykologistudenter!


PUG tilbyr tre psykologistudenter fra Universitetet i Bergen (bachelor, master eller profesjon)

observasjonspraksis i tre dager på RVTS Vest i uke 19 (9. – 11. mai). Søknadsfristen er 20. april.

RVTS står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. De driver kompetanse og kvalitetsutvikling i kommuner, i spesialisthelsetjenesten og med frittstående organisasjoner, med fokus på temaene traumer og traumatisk stress, flyktninghelse, vold, overgrep og selvmord. De 22 ansatte på RVTS Vest har flere prosjekter knyttet til ulike sider av denne tematikken, blant annet kommunale konsultasjonsteam, selvmordsforebygging i skolen, behandling av samtidig rus- og voldsproblematikk og mentorordning for radikalisering og voldelig ekstremisme.


Tre dager i observasjonspraksis hos RVTS Vest er med andre ord en god mulighet for å få et innblikk i hvordan psykologi brukes i arbeid med blant annet traumatisk stress og overgrep. Dette blir første gang PUG Bergen innleder et samarbeid med RVTS Vest, men PUG Trondheim har tidligere hatt observasjonspraksis med RVTS Midt. Om du vil lese mer om deres erfaringer så kan du trykke på denne linken: Praksis hos RVTS Midt - PUG Trondheim


Les gjerne mer om RVTS på deres hjemmeside: https://rvtsvest.no/


Synes du dette høres spennende ut? Send en søknad til pugbergen@gmail.com innen 20. april. Skriv litt om deg selv, hvilket studie du går på og din motivasjon for å delta. Terskelen er lav, så ikke nøl med å sende inn en søknad!


I tillegg ønsker PUG å informere om at de studentene som deltar på praksis skal skrive et blogginnlegg (frist 2 uker etter endt praksis) som skal publiseres på PUG sin blogg for at flere skal få vite om opplevelsen. Et kort erfaringsskriv skal også lages for at PUG skal kunne revidere praksisprosessen.
Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page