top of page

Psykologiske perspektiver på konsekvenser av krig og konflikt


Krigen i Ukraina har den siste tiden preget den følelsen av trygghet og stabilitet, som er så hverdagslig for mange av oss i Norge, at den nesten blir tatt for gitt. Vi vet at krig og konflikt skjer - men, det er så langt unna. Selv om krigen i Ukraina er geografisk nærmere oss i Norge, betyr det ikke at kriger i andre deler av verden ikke står oss nær. Nordmenn som har familie og nære i andre land som er berørt av konflikter, har lenge kjent bekymringen rundt de mange ødeleggelsene krig og konflikt medfører for menneskene de er så inderlig glade i. Krig og konflikt ødelegger den iboende verdigheten og retten til de menneskene som er påvirket. Retten til frihet, personlig sikkerhet, å ikke bli utsatt for tortur eller nedverdigende og umenneskelige handlinger.


Og ikke minst; retten til å leve.


Psykologiske perspektiver på krig kan ikke forhindre de menneskerettighetsbruddene som skjer, men de kan gjøre oss, som hjelpere, bedre rustet til å hjelpe de som har blitt utsatt for overgrep på de iboende rettighetene vi har som mennesker.


Det finnes svært mange ressurser på nett, og formålet med dette innlegget er å formidle en oversikt over nettsider som vi synes gir viktig informasjon og som kan være direkte relevante for psykologistudenter. Noen av kildene gir viktig kunnskap om psykologiske prosesser og konsekvenser av å oppleve krig, mens andre retter seg direkte mot hvordan man kan hjelpe flyktninger og migranter som har opplevd traumatiske hendelser. Vi har skrevet en oppsummering av hva slags informasjon du finner på hver av nettsidene, slik at det skal bli lettere å velge ut det som er relevant for deg.


MHHRI Mental Health and Human Rights Info:

Mental Health and Human Rights Info har en database med nyttig informasjon om konsekvenser av menneskerettighetsbrudd på mental helse, i områder som er rammet av katastrofer, konflikt og krig.

Manualen for arbeid med kvinner utsatt for seksuell vold finnes på flere språk. Manualen kan lastes ned her: https://www.hhri.org/gbv-training-manuals/women-manual/


RVTS – Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging:

RVTS arbeider blant annet med å forebygge traumelidelser, og har mange ressurser for arbeid med mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer: https://rvtsost.no/verktoy/psykososialberedskap-no

Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger: https://flyktning.net/


PRIO – The Peace Research Institute Oslo:

Forskningsinstitutt som fokuserer på hvordan konflikter oppstår og hva som skal til for å oppnå fredelige relasjoner mellom grupper.


Opptak fra et arrangement i samarbeid med PRIO: “Migration and Psychology: Research on Migration and Clinical Work with Refugees”. Her blir forskning og arbeid med migrasjonsutfordringer og flyktninger presentert. Noen av emnene som blir diskutert er blant annet hvordan man kan se på migrasjonsutfordringer i en større kontekst, og hvordan flyktninger som har blitt utsatt for tortur blir behandlet.


Grenseløs - Podkast i regi av PUG

Episode 8: Osama Shaheen forteller om flyktninger og mental helse. Shaheen kom som flyktning fra Syria til Norge i 2015. Shaheen har blant annet jobbet som tolk på ulike DPS og diskuterer flyktningers forhold til mental helse og hvordan flyktninger blir ivaretatt av norsk psykisk helsevern. Ekstramateriale inkluderer mer om Shaheens bakgrunn i tillegg til mer informasjon om flyktninger og deres psykiske helse.


Episode 3: I forbindelse med markeringen “Evakuer barna fra Moria nå” 28.nov stilte psykologspesialist Katrin Glatz Brubakk opp på Zoom for å snakke om sine erfaringer fra flyktningleiren. Podcastepisoden inkluderer et opptak av den siste delen av arrangementet hvor Brubakk svarer på spørsmål fra den digitale salen.

Ekstramaterialet inkluderer foredraget i sin helhet i tillegg til statistikk forbundet med flyktninger og psykisk helse som nevnes i foredraget.


Arrangement i regi av Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo

“Hva nå, Ukraina? Psykologiske perspektiver på krigen og krisen i øst”. I en rekke foredrag, diskuteres psykologiske aspekter når det gjelder krig generelt, og krigen i Ukraina spesielt. Noen av temaene som ble diskutert, var: Hvordan kan vi snakke med barn om krigen? Hvor villige er vi til å ta imot krigsflyktninger, hva kommer det an på og hvordan virker taler av ukrainske og russiske ledere på identitetsfølelsen og solidaritet?


Vitenskapelige artikler om psykologiske perspektiver på krig generelt:

Dybdahl, R. (2001). Children and Mothers in War: An Outcome Study of a Psychosocial Intervention Program. Child Development, 72(4), 1214–1230. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00343


McCauley, C. (2017). Toward a psychology of humiliation in asymmetric conflict. American Psychologist, 72(3), 255–265. https://doi.org/10.1037/amp0000063


Staub, E. (2013). Building a peaceful society: Origins, prevention, and reconciliation after genocide and other group violence. American Psychologist, 68(7), 576–589. https://doi.org/10.1037/a0032045


Sveaass, N. (2013). Gross human rights violations and reparation under international law: Approaching rehabilitation as a form of reparation. European Journal of Psychotraumatology, 4(1), 17191. https://doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.17191


Wessells, M., & Kostelny, K. (2021). Do no harm issues in psychosocial support: Post-tsunami practitioner learning in Sri Lanka. Asian American Journal of Psychology, 12(3), 225–233. https://doi.org/10.1037/aap0000191

Comentarios


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page