top of page

Praksis hos RVTS!
Vi er fire psykologstudenter ved NTNU Trondheim, som har vært i observasjonspraksis hos RVTS Midt. Dette er et av fem ressurssentre i Norge med fokus på vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. 

Organisasjonen består av to faggrupper, en for vold, selvmord og overgrep, og en med spisskompetanse på arbeid med flyktninger og traumer. De har stort fokus på kompetanseheving, og holder blant annet kurs for ulike helse-og utdanningstjenester. Vi deltok ikke i klinisk samtale, men fikk delta i fire interessante foredrag. 

 

Det første foredraget handlet om selvmord og selvmordsforebyging. Vi lærte blant annet om varselsignaler og risikogrupper, og fikk drøfte medias påvirkning og eventuelle konsekvenser av for mye kontra for lite fokus på temaet. Dette er et veldig spennende tema, og det var fint å få høre mer av dette.

 

Det andre foredraget ga oss nyttig informasjon om RVTS som organisasjon. I foredrag nummer tre fikk vi høre litt om ressursgruppen jus og helse, som ga oss et innblikk i hvordan både helsevesenet og rettsvesenet møter voldsutsatte barn. 

I det siste foredraget fikk vi lære om klinisk arbeid med flyktninger. Vi fikk en innføring i konkrete metoder for traumebehandling, og fikk et innblikk i hvordan livet som asylsøker i Norge er. Å få høre mer om behandlingen av psykiske lidelser som for eksempel PTSD var interessant og veldig lærerikt. Dette er kunnskap som vil være nyttig i møte med hverdagen som psykolog i framtiden. 

 

Denne praksisdagen lærte oss viktigheten av spisskompetanse på temaene vold, traumer og selvmord. Praksisdagen var veldig spennende, og vi sitter igjen med et godt inntrykk av RVTS!


Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page