top of page

SØK: Internship hos Framtiden i våre hender (for master-/profesjonsstudenter i Oslo)

Introduksjon

Et av målene til Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) er å tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer. Et av vår tids største utfordringer er klimakrisen og hvordan vi skal redusere klima- og miljøbelastningen og holde oss innenfor planetens tålegrenser. Miljøpsykologi har derfor aldri vært viktigere enn akkurat nå.


På bakgrunn av dette har vi i praksisgruppen i PUG glede av å presentere et samarbeid med Framtiden i våre hender (FIVH). FIVH er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon og har over 40.000 medlemmer. FIVH arbeider for etisk og miljøvennlig forbruk, blant annet ved å inspirere folk til en mer bærekraftig livsstil.


Hva?

 • Samarbeidet innebærer et internship, hvorav 1-2 master- og/eller profesjonsstudenter vil være utplassert hos FIVH i forbindelse med en kvalitativ datainnsamling. Denne kan eventuelt suppleres med et eksperiment dersom ønskelig for studenten(e).

 • Det kvalitative datamaterialet (og evt. /eksperimentet) skal supplere en allerede eksisterende kvantitativ befolkningsundersøkelse.

 • FIVH ønsker å utvikle tematikk og metode sammen med studentene, men stikkord for forskningsprosjektet er holdninger og atferd knyttet til bærekraftig forbruk.

 • Hver uke vil det bli arrangert et prosjektmøte hvor studentene kan snakke med resten av forskningsgruppen om hvordan det går med datainnsamlingen, potensielle utfordringer de møter, samt diskutere løsninger og tematisk interessante momenter som dukker opp underveis.


Hvem passer dette for?

 • Masterstudenter og/eller profesjonsstudenter som har kommet langt ut i løpet. FIVH vil gjerne ha studenter som kan benytte datamaterialet til egen master- eller hovedoppgave.

 • Du bør være interessert i kvalitativ forskning og miljøpsykologi. Internshipet er en fin mulighet dersom du er interessert i å arbeide med miljørettede problemstillinger i framtiden.


Når?

 • Varighet: 6-8 uker, hvor man arbeider 1 eller flere dager i uken. Kan tilpasses.

 • Tidspunkt: Oppstart i februar med datainnsamling i løpet av våren

 • Ny søknadsfrist 1.februar 2021


Hvordan går jeg fram for å søke?

 • Motiverte søkere vil bli prioritert. Alle søkere oppfordres derfor til å sende et motivasjonsbrev (forslag til hva brevet kan inneholde: hvorfor du er motivert til å bli med på prosjektet, forslag til problemstillinger, ideer til metode, osv...)

 • Brevet sendes til Siv Elin Ånestad sivelin@framtiden.no


For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Siv Elin Ånestad, teamleder i Framtiden i våre hender på mail sivelin@framtiden.no eller telefon 45027954.


Les her om Framtiden i våre hender her: https://www.framtiden.no/

Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page