top of page

Ekstramaterialer til podcast - Episode 4

Miljøpsykologi og klimastreikerne


Klimapsykologi er psykologien om menneskers forhold til naturen og klimakrisen mer spesifikt. Ettersom vi er blitt mer og mer bevisst på klimaendringenes ødeleggende effekter på jordkloden er klimapsykologi mer og mer relevant. I dette voksende feltet fokuserer mange psykologer på hvorfor mange mennesker fornekter klimakrisen, hvordan vi kan påvirke folk til å ta mer klimavennlige valg, og hvordan vi kan gjøre folk bevisste på og i stand til å mestre egne reaksjoner på klimakrisen.


Tidligere PUGer, Christian Palacios Haugestad, har skrevet en prisbelønnet master om hva som motiverer unge klimaaktivister emnet, og gir oss et innblikk i den oppvoksende generasjonens tanker om klimakrise, fremtid og ansvar. I samtalen zoomer vi også ut, og diskuterer miljøpsykologiens potensiale og begrensninger; forholdet mellom individ og system.


Spørsmål å merke seg:

  • Hvorfor streiker tusenvis av unge for å redde klimaet?

  • Hvilke følelser er mest motiverende for å få mennesker engasjert i klimakrisen?

  • Hvordan engasjere seg i klimapsykologi?

  • Har psykologiens individfokus bidratt til klimakrisen?

  • Er en holistisk, naturnær psykologi overhodet mulig?


Relevant lesing


Christian Andrés Palacios Haugestad presenterer masteren han skrev med Anja Duun Skauge


“Hva er klimapsykologi” av Knut Ivar Karevold, Per Espen Stoknes og Gry Stålsett


Psykologifaget er medansvarlig for klimakrisen av Trine Nickelsen


Boken “What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming: Toward a New Psychology of Climate Action” av Per Espen Stoknes


How to transform apocalypse fatigue into climate action on global warming - TED talk av Per Espen Stoknes


American Psychological Association om hvordan jobbe med klimapsykologi

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page