top of page

Ekstramaterialer til podcast - Episode 3

Å jobbe i Moria som psykolog


I forbindelse med markeringen “Evakuer barna fra Moria nå” 28.nov stilte psykologspesialist Katrin Glatz Brubakk opp på Zoom for å snakke om sine erfaringer fra flyktningleiren. Podcastepisoden inkluderer et opptak av den siste delen av arrangementet hvor Brubakk svarer på spørsmål fra den digitale salen. Hva er den største sikkerhetstrusselen i Moria? Hva er de psykologiske konsekvensene av å leve under slike forhold? Hva kan vi som enkeltmennesker og frivillige organisasjoner gjøre for å hjelpe disse menneskene? Og ikke minst, hva tenker myndighetene skal skje med flyktningene som ikke blir evakuert?


Her er foredraget i sin helhet:Tankevekkende statistikk presentert i foredraget:


Flyktninger har ofte traumeerfaringer fra tiden før de kom til Moria (Jacobsen et.al, 2014)

Traumeerfaringer hos enslige mindreårige

 • 82% hadde opplevd en livstruende hendelse

 • 78% hadde opplevd fysisk overgrep

 • 78% hadde mistet en som stod dem nær


De hyppigste forekommende traumehendelsene (B. Lie, 2001)

 • fare for å miste livet 78.1%

 • separert fra familien 74.5%

 • krigserfaring 72.5%

 • vitne til tortur 41.1%

 • kvinner hadde i gjennomsnitt erfart 4.2 traumehendelser

 • menn hadde i gjennomsnitt erfart 6.4 traumehendelser


Forekomst av psykiske lidelser hos flyktningbarn

 • Omlag halvparten fyller kriterier for en psykiatrisk diagnose

 • Opp mot 60% lider av PTSD

 • 20-50% har tegn på depresjon

 • Over 50% har symptomer på angst


Videre lesning:

Artikkel av Leger Uten Grense: "Barnepsykolog Katrin forteller fra Moria flyktningleir"


Vitenskapelig artikkel: "Drømmen bortenfor: Traumatiserte flyktningers møte med psykologisk behandling"


Tekst og bokreferanse: "Løfter frem den betydningen menneskerettigheter har for vår profesjon"Deltakere i podcasten:

Katrin Glatz Brubakk (Foredragsholder)

Fra psykologistudenter Uten Grenser - Bergen:

Inger Øxnevad (podcastvert)

Malin Dysjaland (podcastvert)

Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page