top of page

Ekstramateriale: Rosa kompetanse om diskriminering av helsepersonell
Rosa kompetanse:

«Jeg vil jo også oppfordre, egentlig, alle. Vi har jo et ekstra ansvar for å søke kunnskap om kjønnsmangfold. Jeg vil tørre å påstå at vi kan mer om seksualitetsmangfold enn vi kan om kjønnsmangfold. Også lever vi i en tid nå, hvor man ser at mange transfolk har det ordentlig kjipt. Det er de av oss som er trans som kommer dårligst ut på levekårsundersøkelser. Vi vet at behandlingssystemet ikke er tilpasset, hvor mange av oss står uten behandling.

Vi har et ekstra ansvar der på å lese oss opp.»


Minority stress/Mikroaggresjoner:

 • Minority stress

  • Ilan Meyer

   • Meyer, I. H. (2003). Minority stress and mental health in gay men. In

L. D. Garnets & D. C. Kimmel (Eds.), Psychological perspectives on lesbian, gay, and bisexual experiences (pp. 699–731). Columbia University Press.

clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. Professional Psychology: Research and Practice, 43(5), 460–467. https://doi.org/10.1037/a0029597

 • A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model.

 • https://psycnet.apa.org/record/2012-21304-001

 • Mikroaggresjoner

  • Derald Wing Sue (2007)

   • Sue, D. W., Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder, A.

M. B., Nadal, K. L., & Esquilin, M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychologist, 62(4), 271–286. https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271

 • Se litteraturoversikt fra dokument om litteraturoversikt om temaetHer kan UiO studenter henvende seg om de opplever diskriminering eller trakassering:

 • “Grunnprinsipper for håndtering av læringsmiljøsaker

  • Sakene skal søkes løst til beste for studentene og læringsmiljøet som helhet

  • Sakene skal behandles uten ugrunnet opphold, jf Forvaltningsloven.

  • Sakene skal søkes løst i linjen og på riktig nivå i organisasjonen.

  • Involverte studenter skal så langt det er mulig ut fra sakens karakter holdes orientert om saksbehandlingen og dens utfall.

  • Studenter som er part i alvorlige saker skal følges opp under og etter at saken avsluttes

  • Studenter skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge av å ha sagt ifra om forhold ved læringsmiljøet.

  • Alle varslingssaker (skriftlige, muntlige og anonyme) skal kanaliseres til fakultetets Si fra-mottak.

  • Alle enheter (fakultet, institutt) skal ha en fast kontaktperson for oppfølging av læringsmiljøsaker.

  • Ansatte skal kjenne til Si fra-systemet slik at studenthenvendelser om læringsmiljøet kanaliseres riktig.”

Sitert fra:


Annet


Podcast:

 • PKI podcast Trans Norge

  • Forslag til relevante basert på episodetitler?Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page