top of page

Ekstramateriale: psykoanalyse


Psykoanalysen har flere ganger blitt erklært død. Som psykologistudent oppleves det at lærebøkene og forelesningene de første årene er fulle av avvisninger av Freud og hans tanker. Samtidig er det flere ledende psykoanalytikere på universitet i Oslo, og mange av de mest sentrale psykologiske konseptene man bruker i dag er utviklet av psykoanalytikere, som John Bowlbys tilknytningsteori og Peter Fonagys mentalisering. Videre sitter Mark Solms i Sør-Afrika og kombinerer nevrovitenskap og psykoanalyse, og utvikler en fullstendig teori av bevissthet basert på psykoanalysen. Er psykoanalysen død, eller er den hyperrelevant for å forstå oss selv som mennesker og samfunnFor å komme til bunns i disse spørsmålene har vi i PuG snakket med førsteamanuensis i psykologi og psykoanalytiker Erik Stäncike. I samtalen kom vi inn på forskjellen på moderne psykoanalyse og Freuds psykoanalyse, om det er noe poeng å gå dypere for å forstå og behandle mennesket, hvordan psykoanalysen forstår ødipuskomplekset i dag, hva som skiller psykoanalysen og Irvin Yaloms eksistensielle psykoterapi, om psykoanalysen er relevant for å forstå samfunnet vi lever i, og Eriks eget syn på psykoanalysen. Intervjuet er gjennomført av Bendik Sparre Hovet fra PuG i Oslo.


Om Erik Stänicke

Erik Stänicke er førsteamanuensis i psykologi på psykologisk institutt i Oslo og tidligere president i Norsk Psykoanalytisk Forening. Han er utdannet psykologspesialist, psykoanalytiker, forsker og filosof. I tillegg til å ha skrevet utallige forskningsartikler om terapi, psykoanalyse og filosofi har han skrevet boken Fra Hermeneutikk til Psykoanalyse med Arne Johan Vetlesen og Psykiatriboken med Svein Haugsgjerd og Finn Skårderud. Han driver også en psykoterapeutisk privatpraksis på siden.


Spørsmål å merke seg:

  • Er psykoanalysen relevant i dagens psykologi, både som en psykologisk teori og behandlingsform?

  • Hva er forskjellen på psykoanalyse og psykodynamikk?

  • Hva skiller Freuds originale psykoanalyse med psykoanalysen i dag? Brukes ødipus begrepet på samme måte?

  • Hvorfor blir psykoanalysen kun fremstilt i sin utdaterte form på tidlig psykologistudiet?

  • Hvordan er kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi og nevropsykologi relevant for dagens psykoanalyse?

  • Hvem er Mark Solms, og hva er nevropsykoanalyse? Kan nevrovitenskap og psykoanalyse kombineres? Har nevrologisk forskning på latente emosjoner og drømmer bekreftet Freuds teorier?

  • Hva er skillet mellom psykoanalysen og eksistensiell psykoterapi, særlig slik den siste er formulert av psykiateren Irvin Yalom?

  • Hvorfor brukes psykoanalysen ofte til å analysere både samfunnsspørsmål og enkeltpersoner, som Frankfurterskolen og Siri Gullestads analyse av ABB?


Videre lesing og videoer:


Bøkene anbefalt av Erik Stänicke


Om psykoanalysens historie, utviklingen til moderne psykoanalyse og gjennomgang av den moderne psykoanalysen.


Om psykoanalytisk behandling, viser med kasuseksempler og lærer deg å bruke psykoanalysen.


Om det nevrologiske grunnlaget til psykoanalysen, og drømmer. Hovedmålet til boken er å fremstille en ny teori av bevissthet basert på nevrologiske og kliniske funn, samt teorier fra psykoanalyse, biologi, filosofi og fysikk.Videoer og dokumentarer


Dokumentar om Freuds liv og oppdagelser


Dokumentarserie i fire deler fra BBC. Handler om hvordan psykoanalyse ble brukt til å skape PR-feltet og til å kontrollere massene i demokratier etter 2 verdenskrig. Viser også hvordan Freuds tanker ble brukt til å skape og opprettholde det moderne konsumersamfunnet.


Artikler og nettsider
Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page