top of page

Ekstramateriale Podcast: Samer og psykologien i NorgeElisabeth Gerhardsen

Elisabeth er spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi og har 22 år erfaring med å jobbe som psykolog for samer i alle aldere og fra flere kanter i det langstrakte landet vårt.

Sjekk ut denne lenken for mer informasjon om publiseringer, bøker og annet hun har skrevet: https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/forskning-fag-og-tjenesteutvikling/publikasjoner/elisabeth-gerhardsen


SANKS

SANKS står for Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste, og er en «spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet for alle. SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF.

Sjekk ut denne lenken for mer informasjon om SANKS: https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks

Den oppdaterte loven om retningslinjer for psykologutdanningen

Hjemmel: LOV-2005-04-01-15-§3-2

Sist oppdatert: 22. september, 2021


Noen utdrag:

§ 13 Kandidaten j. «kan anvende sin kunnskap om barn og unge for å ivareta deres behov for behandling og tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter, deriblant samiske barns rett til å bruke eget språk og kultur»

§ 18 d. Kandidaten «kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for alle, deriblant samiske pasienter.»


Sjekk ut lenken for å lese hele loven:Evaluering av implementeringen av RETHOS for studieprogrammene i psykologi (2021) - Rapport

Denne rapporten ble administrert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) etter lovendringen vist til ovenfor. Dens funn og konklusjon om at utdanningen manglet samiske perspektiver i henhold til det loven krevde, ble grunnlaget for den oppdaterte læreplanen henvist til i introen. Rapporten ble publisert i 2022.


Sitat: «Det var kjent at studieforløpet hadde mangelfull dekning av det samiske aspektet, og det var allerede før sommeren 2020 etablert dialog mellom ansatte ved psykologisk institutt og de andre lærestedene med psykologiutdanning, samt dialog med Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM).» s. 11 i rapporten
Forskning

Hansen, K. L., & Skaar, S. W. (2021). Unge samers psykiske helse. En kvalitativ studie av unge samers psykososiale helse. Mental Helse Ungdom; Universitetet i Tromsø; Universitetet i Oslo.

· En forskningsstudie som ved hjelp av både kvalitative og kvantitative data, gir et svært informativt bilde på hvordan unge samer har det i dag, og den realiteten de lever i, som samer

· Det kommer frem flere av de samme, eller relaterte temaene som Elisabeth tar opp i podcasten, og fungerer derfor godt med å komplimentere podcasten for de som er nygjerrige på å lære mer etter å ha hørt på Elisabeth.

· Du kan lese hele rapporten på denne lenken her https://uit.no/project/miha/publikasjonerFor å søke opp andre publikasjoner fra Universitetet i Tromsø, slik som Elisabeth anbefaler, kan man gjøre dette på Oria. Gå inn på «Avansert søk» i Oria, og noter ned Universitetet i Tromsø som utgiver. [Lenke: https://oria.no/]. Ellers finner man også doktor- og masteravhandlinger på DUO [Lenke: https://www.duo.uio.no/]


For å få tilgang til SANKS sitt e-læringsprogram som Elisabeth nevner i podcasten må man lage en bruker her https://www.esanks.no/login/index.php, men dette er åpent for alle, og her er det mulig å melde seg på kurs og annet for å lære mer.


Lenke til Sametingets bibliotek som Elisabeth også henviser til https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/


Bøker/Podcast

Derfor må du vite at jeg er same (2022) by Ella Marie Hætta Isaksen

En bok der Ella Marie skildrer en realitet som møter henne som same i dag, og hvordan denne identiteten har preget henne gjennom livet, som en ung kvinne.

Kan leies på Deichman


Samisk psykisk helsevern – Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer (2010) redigert av Anne Silviken og Vigdis Stordahl

Denne boken inneholder 13 kapitler skrevet av forfattere med ulike kompetansefelt knytt til det å tilby et kultursensitivt tjenestetilbud. To av disse kapitlene er skrevet av Elisabeth Gerhardsen, selv.

Boken kan lånes på Deichman.


Alta-akjsonen fra podcasterien Hele Historien til NRK

En podcast-miniserie på tre episoder, som tar for seg hendelsene under Alta-aksjonen. Denne historien er delt inn i tre episoder og tar for seg hendelsen som ble et gjennombrudd for samisk gjennomslag og deltagelse i norsk politikk.

Finnes blant annet på Spotify.


Filmer/Serier

Samer fra serien Ikke spør om det til NRK

Episode 5, Sesong 4 av serien der personer som på ulikt grunnlag blir stilt spørsmål knyttet til det de har til felles. Her svares det på både mer og mindre kontroversielle spørsmål. I denne episoden er det samer som blir stilt spørsmålene, og både eldre, yngre, kvinner og menn får muligheten til å svare hva de selv tenker om slike spørsmål.


Kvinnen Som Samlet Sápmi

Denne filmen er en dokumentar fra NRK som handler om Elsa Laula Renberg, initiativtakeren som samlet samene til Trondheimsmøtet 1917, også kjent som samenes Eidsvoll. Dokumentaren handler om hennes liv og hvordan hun viet det til å kjempe for samiske rettigheter.


NRK-TV har forøvrig også en egen samisk kategori blant innholdet, der det finnes flere filmer, serier og episoder om samer, samiske liv, samisk historie og samisk kunst enn det jeg hadde plass til å inkludere i dette ekstramaterialet.


Comentarios


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page