top of page

Ekstramateriale: Mutual Acculturation

Deltakere i podcasten:


  • Rebecca Lynn Isaksen (Podcastvert)

  • Gjest i studio: Petra Sidler

Her har vi samlet mer info for deg som er interessert i å lære mer om gjensidig akkulturasjon:


Akkulturasjon 101:


Denne korte youtube filmen forklarer akkulturasjon kort og enkelt, hvis du trenger et bedre fundament for å forstå gjensidig akkulturasjon.Professor i psykologi John Berry fra Queen’s University i Canada, diskuterer krysskulturell psykologi.Fernando Lanzer, en Brazilianer som har bood i USA og nå i Nederland, forklarer psykologien bak kulturer og hvordan denne forståelsen hjelper oss å bedre forstå hverandre.Bok:


I denne boken om akkulturasjon forklarer Professor John Berry ulike definisjoner av begrepet akkulturasjon, en beskrivelse av empirisk arbeid innenfor akkulturasjon og en evaluering av akkulturasjon sin fortid, nåtid og fremtid.Artikler:


Evaluering av akkulturasjon holdninger har vanligvis fokusert på to dimensjoner: innvandreres vedlikehold av kulturell arv og innvandreres adoptering av majoritetskulturen. Fordi akkulturasjon er en gjensidig samhandling, har denne studien fokusert på en skala på fire dimensjoner som evaluerer gjensidig akkulturasjon.


Sidler, P., Kassis, W., Makarova, E., & Janousch, C. (2021). Assessing attitudes toward mutual acculturation in multicultural schools: Conceptualisation and validation of a four-dimensional mutual acculturation attitudes scale. International Journal of Intercultural Relations, 84, 300–314. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.08.009


Selv om akkulturasjon betraktes som en gjensidig prosess, vurderer ingen mål holdninger til gjensidig akkulturasjon. Gjennom en ny firedimensjonal måling adresserer denne studien dette forskningsgapet ved å vurdere holdninger til minoritets- og majoritetskultur og dens forhold til psykologisk tilpasning for ungdommer med innvandrerbakgrunn og majoritetsungdom med innvandrerbakgrunn i offentlige ungdomsskoler i tre europeiske land: i Tyskland , Hellas og Sveits.


Sidler, P., Baysu, G., Kassis, W., Janousch, C., Chouvati, R., Govaris, C., et al. (2022). Minority and majority adolescents’ attitudes toward mutual acculturation and its association with psychological adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 51, 1511–1535. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01604-6Comentários


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page