top of page

Ekstramateriale: Hva er et meningsfullt liv?Mange trakter etter et godt og meningsfullt liv. Gjennom historien har flere tenkere pekt på et meningsfullt liv som selve poenget med livet, fra antikkens grekere til eksistensialistene til moderne selvhjelpslitteratur. Men få har vært enig om hva det meningsfulle liv er.

For å utforske det meningsfulle liv inviterte PUG Oslo til en panelsamtale om “Hva er det meningsfulle liv” på Litteraturhuset 2. desember 2021. Hva er et meningsfullt liv, og hvordan oppnår man det? Hvordan passer søken etter mening inn i det moderne, vestlige samfunn? Dette er noen av spørsmålene vi ønsket å utforske under samtalen.Om deltakerne

Einar Duenger Bøhn er professor ved filosofi ved universitetet i Agder og har skrevet en bok om meningen med livet. Han har også podkast om Nietzsche.


Sunniva Gylver er prest og teolog og har blant annet skrevet søndager med sunniva som tar for seg filosofiske og jordnære spørsmål rundt meningen med livet.


Tone Hødnebø er poet og gjendikter, og utforsker eksistensielle temaer. Hun er beskrevet å komme fra en modernistisk tradisjon, og ga ut diktsamlingen Å snu inn mot verden i 2019.


Henrik Syse er forsker ved instituttet for fredsforskning (PRIO) og professor ved Oslo Nye Høyskole. Han har forsket mye på samspillet mellom filosofi og tro og er opptatt av etiske og hverdagslige spørsmål.


Guro Øiestad er psykologspesialist og førstelektor ved PSI. Hennes arbeid har fordypet seg i selvfølelse spesielt blant barn og voksne. Hun er forankret i humanistisk psykologi.Spørsmål å merke seg:

 • Hva er et meningsfullt liv?

 • Hva er forskjellen på et lykkelig og et meningsfullt liv?

 • Hva skiller hedonisme og eudaimonia? Er eudaimonia det samme som et meningsfullt liv?

 • Hvordan varierer det meningsfulle liv fra person til person?

 • Hvis innholdet kan være forskjellig, hva er fellesnevneren som gjør det meningsfullt?

 • Er det en oppskrift på å få et meningsfullt liv?

 • Har hver person et ansvar for å oppdage meningen i sitt eget liv?

 • Er mening noe alle kan ha, eller noe som krever noe helt spesielt av mennesket?

 • Hvordan kan man tilegne seg mening uten religion?

 • Er det vanskeligere eller lettere å finne mening i dagens moderne høyteknologiske samfunn enn tidligere?

 • Er vår vestlige kultur for opptatt av at man skal ha et meningsfullt liv?


Videre lesing og videoer:


Bøker


Meningen med livet av Einar Duenger Bøhn

Filosofen Einar Duenger Bøhn prøver å komme frem til et filosofisk gyldig svar på hva et meningsfullt liv er. Bøhn diskuterer blant annet: Hva er meningen med livet? Er et meningsfylt liv nødt til å være forankret i en religion? Er meningen med livet å oppnå lykke?


«Å snu verden inn mot verden» samler Tone Hødnebøs seks første diktsamlinger. Diktene hennes forener en retorisk og bevisst tenkemåte med personlige erfaringer, enkle sentenser med gåtefullt innhold, klarhet med kompleksitet, og tenksomhet med følsomhet.


Selvfølelsen av Guro Øiestad

Psykolog Guro Øiestad diskuterer et godt og balansert liv og hvordan selvfølelsen handler om hvordan vi håndterer både lykke og lidelse. I boken leder Øiestad oss gjennom selvfølelsens kjerneområder og hvordan man kan ha mot til å jakte på lykken og styrke til å tåle lidelsen.


Veier til et godt liv av Henrik Syse

Henrik Syse gir en innføring i etikken som henvender seg til hver enkelt av oss som privatpersoner, arbeidstagere og samfunnsmennesker. Etikk er en forutsetning for et godt liv. Etikk handler om valgene vi tar og hva vi gjør, eller ikke gjør, hele tiden. Lettfattelig og med praktiske eksempler gir han et innblikk i en rik verden av ideer og perspektiver.


Tatjana Schnell er en av verdens ledende forskere innenfor psykologien bak opplevelse av mening. I denne boken sammenfatter hun den psykologiske forskningen på hva mening i livet er for mennesker, hvordan man kan få det, hva en eksistensiell krise er, og andre relevante spørsmål knyttet til psykologien bak et meningsfullt liv.


Klassiker i hvor viktig en mening i livet sitt kan være for å komme seg gjennom vanskelige og ekstreme situasjoner. Frankl var en jødisk psykiater som ble sendt til flere konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. Boken skildrer livet hans der, og hvor viktig mening var for å overleve de ekstreme forholdene, og forklarer Frankls egen logoterapi - at menneskers grunnmotiv er å finne en mening i livet sitt.


Myten om Sisyfos av Albert Camus

Filosofisk verk om hva meningen med livet kan være, hvor Camus avslører livet som absurd. Han bruker så myten om Sisyfos fra gresk mytologi for å vise hvorfor det allikevel kan være verdt å leve.Artikler og nettsiderMening og meningsdannelse av Torgeir Sørensen


Hva er kildene til et meningsfullt liv? av Torgeir Sørensen og Anne Austad


The Meaning of Life fra Stanford Encyclopedia of PhilosophyComments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page