SØK: Dagspraksis hos RVTS Midt


I samarbeid med Fagkom, har Psykologistudenter Uten Grenser gleden av å sende 4 psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master og profesjon) på dagspraksis hos Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging her i Trondheim. 2 av disse plassene lyses ut i regi av PUG. Søkere fra årsstudium, bachelor og master vil bli prioritert, da Fagkoms plasser er forbeholdt studenter fra profesjonsstudiet. Dagspraksisen foregår 03. Mars

Søknadsfrist: fredag 28. februar klokken 16.00. RVTS har kompetanse innenfor fagområdene selvmordsforebygging, flyktnings- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av det de arbeider med. Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.

De bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving gjennom blant annet veiledning, kurs og undervisning. De samarbeider med helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. De bidrar også til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.

I tillegg har faggruppen for flyktninger en poliklinikk for behandling av traumatiserte flyktninger med komplekse og sammensatte vansker. Dette innebærer blant annet å bistå ved diagnostisk vurdering og traumerettet behandling. Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring.

Dersom du er interessert, trykk deg inn på søknadslinken, så kontakter vi deg snarest.