top of page

SØK: Ukespraksis ved Caritas i Trondheim


PUG tilbyr to heldige psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) praksis hos Caritas Trondheim. Her kan studenten velge mellom å delta på flere forskjellige aktiviteter i løpet av en uke, eller følge noen få aktiviteter gjennom semesteret. Det vil være mulighet for dette fra begynnelsen av mars. Mer spesifikke detaljer for dato kan vi finne ut av sammen; du kan komme når det passer for deg!

Caritas er en selvstendig stiftelse, som jobber for å bedre hverdagen til mennesker i Norge og land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. I Norge arbeides det hovedsakelig med arbeid rettet mot minoritetsbefolkningen. Dette gjøres blant annet gjennom å drive ressurs- og informasjonssentre for innvandrere. Det er et slik senter det nå tilbys praksisplass. Disse sentrene tilbyr blant annet informasjon og veiledning, juridisk rådgivning, hjelp til jobbsøking, og en rekke kurs rundt forskjellige former for kompetanseheving. Praksiskandidatene vil blant annet få mulighet til å være med på en kvinnegruppe og en selvhjelpsgruppe.

Søknadsfrist er 19. februar 23:59.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page