top of page

SØK: Dagspraksis hos RVTS Midt


I samarbeid med Fagkom, har Psykologistudenter Uten Grenser gleden av å sende 5 psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master og profesjon) på dagspraksis hos Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging her i Trondheim. 2 av disse plassene lyses ut i regi av PUG. Dagspraksisen foregår 29. Oktober (uke 44)

Søknadsfrist: fredag 18. oktober klokken 16.00. RVTS har kompetanse innenfor fagområdene selvmordsforebygging, flyktnings- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av det de arbeider med. Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.

De bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving gjennom blant annet veiledning, kurs og undervisning. De samarbeider med helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. De bidrar også til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.

I tillegg har faggruppen for flyktninger en poliklinikk for behandling av traumatiserte flyktninger med komplekse og sammensatte vansker. Dette innebærer blant annet å bistå ved diagnostisk vurdering og traumerettet behandling. Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring.

Dersom du er interessert, trykk deg inn på søknadslinken, så kontakter vi deg snarest for en liten prat på Café Sito en gang ila uke 42 – 43.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page