Frivillige tilbud via PUG 2019

October 6, 2019

Å være frivillig kan være en veldig god måte å få god erfaring og lære noe man ikke kan lese i ei bok. Vi i PUG har funnet og snakket med en del organisasjoner som kan gi innblikk i kultur og samfunnspsykologiske temaer. Her er våre tips:

 

 

A Step Closer 

 

Hva: Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. Prosjekter kan omfatte alt fra gledesdager på asylmottak og eldrehjem til årlige fotballturneringer som går til et veldedig formål. Her kan du bidra med ideer til prosjekter!

 

Krav: liker å spre glede, jobber godt i team, har brennende engasjement for våre satsningsområder, har tid å avse for frivillig arbeid

 

Hvordan bli frivillig: send en søknad og CV til post@astepcloser.no. Vi behandler søknader fortløpende og kaller aktuelle kandidater til en samtale. Ved eventuelle spørsmål, kontakt betul.cokluk@astepcloser.no.

 

Nettside: https://astepcloser.no/ 

 

 

 

Barsnakk

 

Organisasjon: Barn av Rusmisbrukere (BAR)

 

Hva: ha samtaler med folk over chattetjenesten, veldig lavterskeltilbud hvor vi gir råd og støtte og informerer om hvor man evt kan få videre hjelp hvis det trengs. 

 

Krav: Ikke krav til hvor ofte. Chattetjenesten er åpen mandag-onsdag kl 17-20, så det er disse 3-timersvaktene man kan ta.

 

Hvordan bli frivillig: Send mail til barsnakk@barnavrus.no

Nettside: https://www.barsnakk.no/

 

 

 

Kirkensbymisjon- Kirkens SOS 

 

Hva: Krisetelefon for psykisk helse, være en samtalepartner


Krav: 

 • Du har fylt 20 år og har avstand til egne kriser.

 • Du kan møte andre mennesker med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn.

 • Du er villig til å gjennomføre et 40-TIMERS KURS før du begynner å ta vakter.

 • Du kan ta to vakter per måned.

 • Du kan ta nattevakter (en hver 6. uke)

Hvordan bli frivillig: Send søknadskjema via https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg/kontaktskjema

 

 

 

 

Ellingsrudshjemmet sykehjem         

 

 

Hva: Varierende aktivitet med beboere på sykehjemmet, både psykiatri og demensavdeling.

 

Krav: over 18 år.    

 

Hvordan bli frivillig: Kontakt oss i PUG.            

 

 

 

 

 

 

Røde Kors- Frivillig på asylmottak

 

 

 

Hva: Være frivillig på asylmottak og organisere aktiviteter

 

Krav: Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring, undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring, ha fylt 18 år. Vanlig bindingstid for frivillige er 1år, med aktivitet på ca 2 timer hver uke eller annenhver uke.

 

Hvordan bli frivillig: Søknadsskjema gjennom https://www.rodekors.no/bli-frivillig/

 

 

 

 

 

 

Røde kors- Kors på halsen


Hva: Psykisk nødhjelp på telefon og chat for barn og unge under 18 år.  Turnusordning på 3.5 timersvakter. De trenger også gruppeledere som skal være til støtte for frivillige på vakt. 


Frivillig bruker i snitt 8 timer i måneden
Gruppeleder bruker i snitt 9 timer i måneden

Krav: 

 • Være over 22 år

 • Levere politiattest

 • Gjennomføre grunnkurs nye frivillige, førstehjelpskurs og psykososial førstehjelp

 • Fullføre opplæringsvaktene (fem stk)

 • Gå i en turnus med minst to vakter pr måned pluss en selvvalgt fredag i semesteret

 • Kunne binde seg til 1 år

Hvordan bli frivillig: søknadsskjema via https://www.rodekors.no/bli-frivillig/ 

 

Røde kors- flyktningsguide


Hva: Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka, aktiviteter og samtaler med en flykting.
Krav: 

 • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring

 • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

 • ha fylt 18 år

Hvordan bli frivillig:  søknadsskjema via https://www.rodekors.no/bli-frivillig/ 

 

 

Røde kors- sosial kontakt og nettverk


Hva: samtaler og aktiviteter med mennesker for å motvirke ensomhet og sosialt utenforskap og å stimulere til sosial innkludering primært for mennesker som sliter med rus, psykiske problemer samt løslatte etter straffegjennomføring. Også mulig å være frivillig på tiltaket “nettverk etter soning” hvor man blir satt sammen med en som vil ut av kriminalitet og rus, Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase.

 

Krav: 

 • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring

 • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

 • ha fylt 18 år

Hvordan bli frivillig:   søknadsskjema via https://www.rodekors.no/bli-frivillig/ 

Røde kors har mange frivilligtilbud, blant annet gatemegling som også er relevant for psykologistudenter. Sjekk nettsidene til Røde kors for mer informasjon, og ta kontakt med PUG om ønskelig 

 

 

 

 

Please reload