top of page

Erfaringer fra praksisdag hos RVTS Midt


Tirsdag 30. april, reiste fire spente studenter fra NTNU til praksisdag hos Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt. To av oss søkte og fikk plass gjennom PUG i Trondheim. Jeg tror jeg kan si med sikkerhet, at vi alle var litt spente på hva som skulle skje denne dagen, men vi ble tatt godt imot fra første stund.

RVTS er et ressurssenter som møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon og/eller selvmordsproblematikk. Kort sagt, et ressurssenter som jobber med tunge, men viktige ting. RVTS har fire fagfelt med flere spesialister innenfor hvert felt. Disse feltene er vold, traumatisk stress, forebygging av selvmord og selvskading, og flyktninger og helse. Senteret samarbeider med andre helse- og sosialtjenester i kommunene og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.

Til tross for at vi kun hadde en praksisdag, fikk vi mye informasjon på kort tid. Dagen startet med et møte med psykolog Håkon Stenmark, hvor han fortalte om hvordan det er å jobbe som psykolog med flyktninger og asylsøkere. Det var veldig fint å få et innblikk i hvordan man skal prate med mennesker som har vært igjennom så vanskelige ting, og vi fikk stille så mange spørsmål vi ville. Vi ble også fortalt om kompetanseheving som RVTS driver mye med, blant annet ved å øke kompetansen hos fagfolk i Norge, men også i kriseområder i utlandet.

Etter dette, fikk vi en presentasjon av rådgiver og psykiatrisk sykepleier Grete Ystgård om prosjektet Kompentanseutvikling - Vold & Rus. Dette er et prosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet, som handler om å bidra til å styrke kompetansen for ansatte i tjenester knyttet til rus og vold. Dette innebærer identifisering, utredning, diagnostisering og integrert behandling. Her jobbet prosjektet på brukernivå i samtale med pasienter for å se hvilke behov som trengtes. De jobbet også administrativt i form av å samle rus-og volds kompetansesentrene til å finne et solid fundament å bygge den integrerte behandlingen på.

Videre fikk vi snakke med leder av ressurssenteret Bente Espeland, som fortalte oss om RVTS og deres kompetansesentrene. Det finnes 5 RVTS sentre - i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi fikk også høre om de ulike samfunnsoppdragene de har hatt. RVTS får inn henvendelser daglig fra fagfolk som trenger råd, organisasjoner som ønsker kompetanseheving. De får også henvendelser fra statlige institusjoner som ønsker at de skal utarbeide planer for å øke ressurser og kompetanse innen et spesifikke fagfelt.

Etter en god lunsj, pratet vi med psykiatrisk sykepleier Rita Småvik som jobber med selvmordsforebygging, komplisert sorg og noe ingen av oss hadde hørt om før, nemlig mediyoga. Mediyoga står for medisinsk yoga, og er et behandlingstilbud for flyktningkvinner som har som formål å bedre kontakt med kroppen, øke mestring av fysiske smerter, og øke opplevelse av livskvalitet og trygghetsfølelse. Hun fortalte også om ulike kurs RVTS holder, for eksempel i selvmordsforebygging.

Deretter fikk en presentasjon av prosjektet SNAKKE, som er en samtalehjelp for de som ønsker å lære seg hvordan man skal snakke med barn om ting som oppleves vanskelig, som vold og overgrep. Formålet med SNAKKE er at det skal øke fagkunnskap og gi handlingskompetanse hos alle som arbeider med barn. Dersom man besøker nettsiden www.snakkemedbarn.no kan man se videoer med eksempler av barn i samtale med en voksen. Man kan også prøve SNAKKEsim, som er en simulering av samtaler hvor man kan øve seg på å ha en dialog med barn og unge når man er usikker på om de har vært utsatt for overgrep eller vold.

Til slutt, fikk vi bli med Håkon Stenmark i en pasientsamtale med en torturoverlever. Dette var en veldig spennende mulighet, hvor vi satt som observatører og fikk høre pasientens historier. Vi hadde også mulighet til å stille spørsmål dersom vi ville det. Det var også med en tolk som oversatt det vi sa til pasienten, og det han sa til oss.

Vi er veldig glade for at vi fikk muligheten til å få innblikk i så mange spennende prosjekter, og alle de viktige jobbene RVTS gjør for andre. Som bachelor studenter var det helt supert å få se hvordan man kan bruke psykologien utenfor skolebenken, og det åpnet virkelig opp for alle mulighetene som er tilgjengelige etter endt studium.

Fra venstre: Malene Helland, Marlen Zulueta Devold.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page