top of page

Erfaringer fra praksisopphold hos Caritas Trondheim


Før praksisen hadde vi hørt om Caritas, men kjente lite til deres arbeid. Vi var derfor veldig spente på hvordan uka kom til å være. Studiene består for det meste av forelesninger og lesing, så vi gledet oss til å kunne få litt praktisk erfaring.

Caritas har kontorer i flere norske byer, med hovedkontor i Oslo. De fokuserer hovedsakelig på minoritetsbefolkningen og å bidra med ressurser og informasjon til denne gruppen. Hovedsatsingen er norsklæring, slik at man kan integreres i det norske arbeidslivet og resten av samfunnet. Sentrene tilbyr blant annet veiledning, juridisk rådgivning, jobbsøkerkurs og språkopplæring. Videre jobber de på asylmottak med ulike kurs for voksne og aktiviteter for barn og ungdom. Deltagelse er åpent for de som kommer til Norge pga skole, jobb eller konflikter i hjemlandet. Alle kurs og aktiviteter er også gratis for deltagerne. Det er derfor et senter som er åpent for mennesker med mange ulike bakgrunner og kulturer. Caritas avdeling i Trondheim, som vi besøkte denne uka, åpnet dørene i 2017.

Gjennom praksisuka deltok vi på norsk - og engelsk opplæring, kvinnegruppe og språkcafé. Vi fulgte også oppstarten av en selvhjelpsgruppe, hvor det var fokus på å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vi fikk mulighet til å velge det vi ville delta på, så vi fikk en god innføring i Caritas sine tilbud gjennom uken.

Selvhjelpsgruppa er et nyoppstartet kurs som går frem til juli. Her er målet å bli kjent med det norske arbeidsmarkedet, skaffe arbeidserfaring og en bedre forståelse av norsk arbeidsmiljø og lover. Kurset består av både teori og praksis, slik som øving til jobbintervju. I tillegg til dette opplegget gis det tilbud om individuell karriereveiledning.

Caritas har også et eget tilbud for kvinner. På tirsdag deltok vi i en kvinnegruppe som arbeidet med håndverk. Gruppen var relativt nyoppstartet, men det var tydelig at gruppen ga en fin kombinasjon av småprat og håndarbeid. Det virket som et fint tilbud for de som søker noe sosialt i tillegg til kurs som fokuserer med på språklæring og arbeidsliv.

På kveldene ble det arrangert språkcafé, en på engelsk og en på norsk. Det er et gratis tilbud hvor alle uavhengig av språknivå kan møte andre og øve på språk. Kurset blir holdt av en frivillig hvor det både er samtaler i grupper og diskusjoner i plenum. Vi opplevde at tilbudet ikke bare gir tid til å lære språk, men at det også gir en sosial arena og tilhørighet. Uken vi var der hadde språkcafeene arbeid som tema. Dette synes vi var veldig gøy, og oppmuntrer alle til å delta her hvis de ønsker!

Generelt hadde vi en veldig lærerik uke, og vi fikk møtt mange ulike mennesker. Vi følte oss godt tatt i mot, og vil gi en stor takk til Caritas for at vi fikk følge de gjennom uka. Praksisopphold er et supert tilbud for psykologistudenter, og vi anbefaler alle å søke på fremtidige praksisplasser. Caritas har alltids behov for nye frivillige, så hvis man har tid burde man absolutt bli med!

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page