top of page

Opptak fra panelsamtale: "Hvor starter jobben og hvor slutter den?"


"I psykologi retter vi ofte søkelyset mot individet. Når vi kommer ut i arbeidslivet, opplever vi psykologifaglige ofte at vi – til tross fokuset på individer – må forstå personene i deres kontekst, og systemene individet befinner seg i. Hvordan forholder man seg til de ulike systemene? Hvordan kan man samarbeide på tvers av fagdisipliner? Og hvor starter jobben til en person med psykologibakgrunn, og hvor slutter den?

Psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand etterlyste i en kronikk i Aftenposten mer samarbeid mellom ulike systemer. Tessand skriver at: "Dagens organisering driller hjelperne i å ta utgangspunkt i egen tjenestes mandat og ansvarsområde. Det kan ofte hindre godt samarbeid fordi det skaper tunnelsyn og silotenkning: Når fordelingen av oppgaver er delt i problemområder som «omsorgssvikt» eller «psykiske lidelser», er det ingen som jobber med livskvalitet og helhet." Hvordan kan vi prøve å hindre problematikken Tessand her beskriver?"

11.mars inviterte PUG Oslo paneldebatt om samhandling, rolleansvar og fordeling på tverrfaglige arbeidsplasser. Her kan du høre opptaket fra arrangementet "Hvor starter jobben og hvor slutter den?" med følgende debattanter:

- Kemal Yaldizli og Petter Frøysa fra samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold - Hege Bøhm Ottar fra Oslo kommune, SaLTo-sekretariatet - Øyvind Haslestad fra Oslo politidistrikt, politioverbetjent og mangfoldkontakt

- Siham Sidali fra Kriminalomsorgen (Oslo friomsorgskontor), leder avdeling Ung - Bjarne Asgrimsplass fra Oslo kommune (Utdanningsetaten, Stovner vgs),

avdelingsleder (og tidligere leder av Forebyggende nettverk)

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page