top of page

SØK: Ukespraksis ved Caritas i Trondheim


Psykologistudenter Uten Grenser har gleden av å tilby to psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis hos Caritas Trondheim i uke 13 (25.-29. mars).

Søknadsfrist: søndag 10. mars kl 14.00.

Intervju vil bli gjennomført i uke 11 (man-fre).

Caritas er en selvstendig stiftelse med hovedkontor i Oslo, som jobber for å bedre hverdagen til mennesker i Norge og land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge sin visjon er en verden uten sult og ekstrem fattigdom, hvor mennesker kan leve i verdighet. I Norge arbeider de hovedsakelig med arbeid rettet mot minoritetsbefolkningen, og driver ressurs- og informasjonssentre for innvandrere i Oslo, Bergen, Drammen og Trondheim. Disse sentrene tilbyr informasjon og veiledning, juridisk rådgivning, hjelp til jobbsøking, samt en rekke kurs innen norsk, data og annen kompetanseheving. Videre jobber de på asylmottak med forberedende kurs for deltakelse i norsk samfunns- og arbeidsliv. I løpet av uken vil dere få mulighet til å bli med i en kvinnegruppe, delta på norsk- og engelskkurs, og følge en selvhjelpsgruppe.

For mer informasjon kan du gå inn på Caritas Norge sin hjemmeside: https://www.caritas.no/

Følgende vil bli vektlagt i søknaden:

- Motivasjon og engasjement for å dra.

- Erfaring.

- Deltakelse på arrangement med Psykologistudenter Uten Grenser, eller lignende.

I søknadsteksten bør det komme frem hvem du er, hvor langt du er kommet i studiet, hvorfor du ønsker å dra og eventuell erfaring. I tillegg er det viktig at du legger ved telefonnummer og skriver hvilke dager og tidspunkt det passer med intervju de kommende ukene.

Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring. Dersom interessen er der, send en mail med en kort søknad til: soeknadpugtrondheim@gmail.com. Merk emnefeltet med ”Søknad Caritas + navn”.

I tillegg informerer vi om at de studentene som deltar på praksis skal skrive et blogginnlegg (frist 2 uker etter endt praksis) som skal publiseres på PUG sin blogg for at flere skal kunne lære om opplevelsen. Et kort erfaringsskriv skal også skrives for at PUG skal kunne revidere praksisprosessen.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page