top of page

Ukespraksis ved Transkulturelt Senter: SØK!


PUG tilbyr én psykologistudent (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 46 (12-16. november).

Intervju vil bli gjennomført i uke 42 (man-fre).

Transkulturelt senter er en enhet under Barne- og ungdompsykiatrisk avdeling (BUPA), Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Senteret tilbyr et likeverdig helsetilbud for asylsøkere og flyktninger. De har også pasienter som er langtidsboende. For øyeblikket har transkulturelt senter pasienter fra 35-40 land. De behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Enheten er det første transkulturelle senteret i Norge som behandler asylsøkere og flyktninger og traumebehandling står i sentrum. På senteret er det fire behandlere: voksenpsykiater, barnepsykiater, sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesiealist samt kontorleder med høyere utdanning innen interkulturell kompetanse.

Vil du lese om andres opphold på Transkulturelt Senter, les disse innleggene:

Følgende vil bli vektlagt i søknaden:

- Motivasjon og engasjement for å dra.

- Erfaring.

- Deltakelse på arrangement med Psykologistudenter Uten Grenser, eller lignende.

Søknadsfrist: 12. oktober kl. 12.00

Søknaden sendes til soeknadpugtrondheim@gmail.com

Psykologistudenter Uten Grenser dekker 500 kr knyttet til flyutgifter og 500 kr knyttet til boutgifter.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page