top of page

!SØK!: Ukespraksis: Helen Bamber Foundation i London

PUG - Trondheim har gleden av å tilby to psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis! Praksisen utføres hos menneskerettighetsorganisasjonen HBF, for alvorlige traumer som følge av brudd på menneskerettighetene. Ukespraksisen utføres 43 (22. – 26. oktober)

Søknadsfrist: mandag 1. oktober (13.00). Intervju vil bli holdt i uke 40.

Helen Bamber Foundation (HBF) er lokalisert i London og er en organisasjon med kompetanse innen områder som traumatisk stress, vold og seksuelle overgrep, selvmordsforebygging, rehabilitering og flyktnings – og migrasjonshelse. Organisasjonen har et sammensatt spesialistteam av terapeuter, leger og juridiske eksperter. Disse har oppnådd et internasjonalt rykte for deres terapeutiske omsorg, medisinske konsultasjon, juridiske beskyttelse og praktiske støtte som de sørger for at overlevende av menneskerettighetsbrudd får.

HBF ble grunnlagt av Helen Bamber i 2005. Organisasjonen tar fatt i problemstillingen å behandle av personer som har lidd under noen slags form for langvarig interpersonlig vold, som kan ha kommet fra menneskehandel, krig, samfunnet eller i hjemmet. Stiftelsen utvider med dette modellen for denne typen omsorg som Helen Bamber selv startet utviklingen av, som er ment som et støtteapparat for de som trenger det mest.

Organisasjonen jobber med de mest sårbare og marginaliserte menneskene i samfunnet, dvs. de som er hjemsøkt av minner om fangenskap, voldtekt og tortur, og som kan oppleve konsekvenser av dette i form av uutholdelige tilbakeslag og mareritt. Disse menneskene kommer til HBF fra over 90 land, og har ofte mistet sin grunnleggende tillit til medmennesker, og det å danne positive relasjoner med andre. De står ofte overfor pågående problemer knyttet til fattigdom, ødeleggelse og usikre boforhold, i tillegg til å måtte takle komplekse og forstyrrende rettslige prosedyrer. Det er ikke uvanlig at de i tillegg opplever alvorlige fysiske og psykiske skader som trenger umiddelbar oppmerksomhet.

Følgende vil bli vektlagt i søknaden:

- Motivasjon for å dra

- Deltakelse i Psykologistudenter Uten Grenser (enten verv eller deltakelse på ulike arrangement). Dette blir vektlagt av motivasjonsmessige årsaker, i tillegg til at det forteller oss noe om tidligere erfaring med denne tematikken.

Vi ønsker likevel at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring. Dersom interessen er der, send en mail med en kort søknad til soeknadpugtrondheim@gmail.com. Merk emnefeltet med: ”Søknad HBF + navn”.

I søknadsteksten bør det komme frem hvem du er, hvor langt du er kommet i studiet, hvorfor du ønsker å dra og eventuell erfaring. I tillegg er det viktig at du skriver hvilke(n) dag(er) og tidspunkt det passer for deg med intervju (ca 20min) i uke 40 (tirsdag – fredag).

  • For innblikk i andre studenters tidligere erfaringer med ukespraksisen:

https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2017/10/30/Working-as-a-Trainee-Clinical-Psychologist-at-The-Helen-Bamber-Foundation

  • Link til HBF sin hjemmeside: http://www.helenbamber.org/

I tillegg ønsker PUG å informere om at de studentene som deltar på praksis skal skrive et blogginnlegg (frist 2 uker etter endt praksis) som skal publiseres på PUG sin blogg for at flere skal kunne bli informert om opplevelsen. Et kort erfaringsskriv skal også skrives for at PUG skal kunne revidere praksisprosessen.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page