top of page

Landstreff 2018

Som i fjor arrangerte Psykologistudenter Uten Grenser landstreff for alle medlemmer i Oslo. Landstreffet foregikk den 14.-15. juni på UiO og hadde påmeldte fra avdelingene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I løpet av landstreffet fikk de påmeldte mulighet til å utveksle erfaringer og bli kjent med medlemmer fra andre avdelinger. Det ble også utarbeidet målsettinger for det kommende skoleåret og diskutert hvordan PUGs fire avdelinger kan samarbeide tettere og utveksle ideer gjennom semesteret.

I år åpnet landstreffet med et foredrag av professor i psykologi og filosof Ole Jacob Madsen, som ga en introduksjon til kritisk psykologi. Ettersom det undervises svært lite i kritisk psykologi ga dette verdifulle ideer og inspirasjon for kommende foredrag og PUGs videre arbeid.

Psykologistudenter Uten Grenser ble først stiftet i Trondheim, og har siden 2016 hatt avdelinger også i Bergen, Tromsø og Oslo. Siden oppstart har vi arrangert over 50 foredrag og workshops og sendt flere studenter på praksisopphold i Norge og utlandet. Dette året har vi dessuten fortsatt samarbeidet med organisasjoner som Forening for Interkulturell Psykologi og skrevet en høringsuttalelse i forbindelse med revisjon av helse- og sosialfaglige utdannelser. Vi er spente på fortsettelsen og stolte over det vi har oppnådd så langt.

PUGs avdelinger er registrert som separate organisasjoner i Brønnøysundregisteret, og har ingen økonomiske forbindelser. Likevel ønsker vi at PUGs avdelinger skal følge felles nasjonale retningslinjer. Disse ble vedtatt på landstreffet og kan leses her: https://docs.google.com/document/d/1YKMXQUi8pg4aY6PbGT25WtQLtoS6RwypE--CAJu8a7w/edit?usp=sharing

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page