top of page

PUG-Trondheim Søker Nytt Styre! - La Deg Inspirere Av Årets Gjeng


 

Sara With Skaar, Arrangementansvarlig og Nestleder

1. Hva er din arbeidsoppgave i styret? Jeg fungerer som et bindeledd mellom arrangementgruppen og styret hvor jeg har overordnet ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangement og workshops som er i tråd med PUGs retningslinjer og vedtekter. En annen viktig arbeidsoppgave er å være med på diskusjoner og beslutninger som omhandler hele PUG. I tillegg til arrangementansvarlig er jeg også nestleder hvor hovedoppgaven er å bistå leder.

2. Hva liker du best med vervet ditt?

Det å komme i kontakt med mennesker som jobber og har interesse for områdene som PUG jobber med. Det har åpnet øynene mine for mange flere arbeidsmuligheter etter endt studie og inspirert masse. Det å jobbe i en gruppe med engasjerte gruppemedlemmer er ekstremt gøy og noe av det beste med å være arrangementansvarlig. I tillegg vet jeg at jeg ikke trenger å jobbe alene, og har både arrangementgruppen og styret tilgjengelig hvis nødvendig. Videre har jeg blitt kjent med psykologistudenter fra alle studieretninger og årskull, noe jeg tviler på hadde vært tilfellet uten PUG. Gjennom PUG har jeg fått mange gode venner.

3. Hva har du lært av vervet ditt?

Det har vært spennende å være med i en arrangementprosess helt fra start til slutt, fra første mail til endt arrangement. Det har vært mange flere prosesser involvert enn jeg trodde på forhånd. Jeg har også lært mye om meg selv og hvordan jeg fungerer som en leder. Det har foregått mye "learning by doing", og er en prosess jeg ikke skulle vært foruten.

4. Hvor mye tid tar vervet ditt? Det varierer fra uke til uke. Jeg har 2 faste møter på 2 timer hver uke, et med styre og et med arrangementgruppen. Videre må jeg holde oversikt over det som skjer i arrangementgruppen og være tilgjengelig for gruppemedlemmer. I uker hvor det er arrangement tar det litt mer tid, ettersom man må gjøre klart på forhånd, være på arrangementet og rydde etterpå. Derfor vil jeg si at jeg bruker rundt 6-10 timer i uken.

Marte Stokke, Praksisansvarlig

1 . Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Som praksisansvarlig har jeg overordnet ansvar for at prosedyrer blir fulgt ved utsendelse av studenter i praksis, og at etablerte avtaler blir fulgt opp. Jeg opprettholder også kommunikasjon mellom praksisgruppa og styret, og organiserer møter med praksisgrupppa.

2. Hva liker du best med vervet ditt?

At jeg får jobbe med engasjerte og kreative mennesker for å finne lærerike og spennende praksismuligheter. Det å idemyldre rundt nye avtaler og å få delta i prosessen med å sende studenter i praksis er givende. I tillegg er det motiverende at studenter setter pris på tilbudet, og det er gøy å høre hvilke erfaringer de har gjort seg. Styrevervet føler jeg har gitt meg en helhetlig oversikt over hva som skjer i organisasjonen også.

3. Hva har du lært av vervet ditt? Jeg har lært hvordan jeg fungerer som leder for en gruppe og hvordan jeg kan kommunisere bedre med mange ulike mennesker. Jeg har blitt mye bedre på delegering. Jeg har erfart at dette er utrolig viktig for ens egen tidsbruk, men også at det er en måte å vise tillit til andre på. Generelt har jeg fått større innsikt i gruppeprosesser og organisatorisk arbeid. Ikke minst har jeg lært at man kan få gjort mye med en dose engasjement.

4. Hvor mye tid tar vervet ditt?

Det varierer i perioder, men vanligvis 5-8 timer pr uke. Fast møtetid med gruppe og styre består av 3-4 av de, og møtene er både lærerike og interessante. I tillegg føler jeg det er rom for å delegere hvis det skulle være travelt en uke. Både gruppemedlemmer og styremedlemmer stiller opp for hverandre ved behov, og det har jeg satt pris på.

Thulasy Srigaran, Økonomiansvarlig

1. Hva er din arbeidsoppgave i styret? Jeg er økonomiansvarlig. Det innebærer å ha oversikt over PUGs midler og sørge for at vi har ressurser til våre aktiviteter. Dette gjør jeg ved å sørge for sponsorer til våre aktiviteter, holde budsjettet som er satt, føre jevnlig regnskap og holde styret oppdatert. Videre er det også min oppgave å opprettholde et godt forhold til våre sponsorer ved å være strukturert, utforme oversiktlige søknader og rapporter.

2. Hva liker du best med vervet ditt? Det å kunne være en aktiv del av noe større. PUG har gitt meg muligheten til å utfordre meg selv og finne gleden av dette. Som økonomiansvarlig får man en del nye arbeidsoppgaver som kan virke litt utfordrende. Men med godt samarbeid med styret og medlemmer har ikke jeg bare lært å mestre disse oppgavene, men det har også vært artig. Jeg har blitt kjent med mange engasjerte mennesker som ønsker å bidra til et godt samfunn. Det har gjort meg mer faglig engasjert og har åpnet meg opp for mulighetene jeg har med min utdanning. Det er erfaring jeg ikke kunne ha gått glipp av.

3. Hva har du lært av vervet ditt? Jeg har lært gleden av nye utfordringer og verdien av å jobbe sammen med mennesker innenfor samme fagfelt. Jeg har fått meningsfull erfaring og nettverk som jeg vil ta med meg videre. Jeg har lært at i organisasjonsarbeid vil økonomi og det administrative være en viktig refleksjon av organisasjonen. Derfor er jeg glad for å ha blitt med i PUG.

4. Hvor mye tid tar vervet ditt? Vi i styret har et to timer langt fast møte hver uke. Vi jobber med å få en større økonomigruppe og da vil økonomiansvarlig også ha to timer langt fast møte med sin gruppe hver uke. Ved semesterstart, semesterslutt og i de ukene med arrangementer vil man bruke litt mer tid til regnskap, rapport og andre oppgaver som angår styret. Det som er fint er at vervet har rom for fleksibilitet slik at man kan fordele arbeidstiden slik man selv ønsker det.

Ingrid Myhr Pettersen, Fagansvarlig

1. Hva er din arbeidsoppgave i styret? Jeg er fagansvarlig i styret i PUG. Dette innebærer at jeg har ansvar for en egen faggruppe, som i år har bestått av fem flotte psykologistudenter. Vi jobber for å få til et tett og godt samarbeid med instituttet slik at vi kan være med å forbedre fagtilbudet vårt, særlig med tanke på å få inn mer samfunns- og kulturpsykologiske perspektiver. I år har vi blant annet fortsatt arbeidet med å foreslå pensumendringer i ulike fag, jobbet med å legge til rette for- og inspirere studenter på de ulike studieprogrammene til å skrive oppgaver innenfor kultur- og samfunnspsykologi, utarbeidet og gjennomført en underskriftskampanje for å få inn samfunnspsykologi som eget emne på bachelornivå, og vært med i evalueringsprosesser av ulike studieprogram. Vi har også jobbet med å øke engasjementet for fag innad i PUG, ved å arrangere en faglig internkveld sammen med interngruppa, og å sende ut "Faglig påfyll" med jevne mellomrom. 2. Hva liker du best med vervet ditt? Som fagansvarlig står man veldig fritt til å jobbe med oppgaver man interesserer seg for. Det er ikke så mange "ytre frister", noe som gir stort rom for kreativitet. Mye av arbeidet med å få til endringer kan ofte ta litt tid, slik at man må ha en dæsj tålmodighet - men jeg liker denne stødige, rolige måten å jobbe på. I tillegg har det vært veldig gøy å ha sin egen gruppe med flinke, inspirerende mennesker som har jobbet utrolig bra med alle oppgavene vi har gitt oss i kast med! Gruppa mi er kanskje det som har motivert meg mest i arbeidet. Det er også veldig gøy å sitte i styret, her får man god oversikt over alt som foregår i ulike deler av organisasjonen. 3. Hva har du lært av vervet ditt? Jeg har lært mye om hvor stor påvirkningskraft studentene har, og at det viktigste for å få til endringer er pågangsmot. Av og til må man sende fem purremailer, men vi har opplevd at vi ofte har fått positive svar til slutt. Jeg har også lært mye om organisasjonsarbeid og å lede en egen gruppe, i tillegg har PUG lært meg masse om viktigheten av mangfold, kultur, solidaritet og å ha et kritisk blikk på psykologien. 4. Hvor mye tid tar vervet ditt? Som nevnt står man ganske fritt i hvilke oppgaver man vil jobbe med, og arbeidsbelastningen vil variere noe gjennom året. I gjennomsnitt har jeg brukt ca. fem-seks timer i uka (to timer styremøte, to timer fagmøte og en til to timer møteforberedelse og eget arbeid). Det er absolutt verdt det!

Stine Lerstad, Internansvarlig

1. Hva er din arbeidsoppgave i styret? Jeg er internansvarlig i styret. I denne stillingen, er jeg bindeleddet mellom PUG-styret og interngruppa. I interngruppa jobber vi for å skape et godt sosialt miljø for de frivillige i PUG. Vi ønsker å tilrettelegge for at alle de frivillige har best mulig utgangspunkt for arbeidet man gjør i organisasjonen. Dette gjør vi for eksempel ved å arrangere ulike hyggelige sosiale arrangementer, som hyttetur, julebord og uformelle lunsjer. I tillegg, ønsker vi å legge til rette for at PUGere kan utveksle tanker og ideer, og lære mer om hva PUG jobber for og med. Dette gjør vi ved å blant annet arrangere faglige arrangementer for de frivillige. Det skal altså være ekstra stas å være frivillig i PUG! Alt i alt, handler det å være internansvarlig om å ha et lite ekstra ansvar for å passe på at alle i PUG trives og har det bra sammen.

2. Hva liker du best med vervet ditt? Stillingen som internansvarlig er veldig åpen og fleksibel- her kan man komme med egne, nye ideer, og være med å forme vervet. Jeg har synes det har vært utrolig gøy å ha det spillerommet som jeg har hatt i vervet mitt. I tillegg, har man i interngruppa mulighet til å samle PUG for utrolige mange ulike aktiviteter- og det er alltid gøy å idémyldre og arrangere ting med gruppa mi. Jeg har altså fått mulighet til å jobbe med, og bli godt kjent med, veldig engasjerte og flinke mennesker- dette både i interngruppa og i styret. I tillegg, er jo dette det perfekte vervet for å bli kjent med alle de andre fantastiske menneskene som er frivillige i PUG!

3. Hva har du lært av vervet ditt? Jeg har lært at et godt sosialt fellesskap og miljø er kjempeviktig for å trives i vervet sitt. Jeg har lært at med engasjement og kreativitet, så kan man få til så utrolig mye. Jeg har lært mye om å lede en gruppe, noe som har vært veldig spennende. Jeg har også lært mye av å være med i styret- her har man oversikt over alt som skjer i organisasjonen, og kan være med å ha påvirkningskraft. Videre, har jeg lært mye faglig av PUG som jeg kommer til å ta med meg videre i studiene, og i arbeidslivet.

4. Hvor mye tid tar vervet ditt? Siden vervet er såpass fleksibelt, vil arbeidsbelastningen kunne variere ut fra hva man velger å jobbe med. Når det kommer til tid i møter, har jeg vært i to timer styremøte og to timer interngruppemøte i uka. I tillegg, kommer litt egenarbeid og det man arrangerer. Gjennomsnittlig, har jeg dermed brukt 5-6 timer i uka. Mye av "arbeidet" man gjør som internansvarlig, er jo å være med å arrangere sosiale arrangementer, og dermed som regel også møte opp på dem- og dette er jo bare gøy :) Jeg vil absolutt si at all den tiden jeg har brukt i PUG, har gitt meg så mye mer tilbake! Jon Fosmark, PR-ansvarlig

1. Hva er din arbeidsoppgave i styret? Jeg er PR-ansvarlig i PUG, noe som betyr at jeg i år har hatt ansvaret for en egen PR-gruppe bestående av engasjerte og kreative mennesker. Vårt ansvar er å formidle organisasjonens arbeid på en presis og appellerende måte, samtidig som vi fungerer som et bindeledd mellom de ulike gruppene i organisasjonen. Dette inkluderer: design og bestilling av «merch», administrering av PUGs SoMe- aktivitet, promotering av praksisplasser og arrangementer både på nett og IRL samt intervjuet foredragsholdere om alt fra arbeid med flyktninger til de økende utfordringene/mulighetene rundt Kunstig Intelligens. 2. Hva liker du best med vervet ditt? Muligheten til å organisere og delegere ansvar, intervjue foredragsholdere med spennende og samtidig fagrelevant kompetanse og den kreative variasjonen de sammensatte arbeidsområdene gir; har gitt meg mye å smile for. Det å jobbe med andre studenter og samtidig få et større innblikk i sine egne muligheter og begrensninger har også vært både givende og morsomt. 3. Hva har du lært av vervet ditt? Jeg har lært at mye kan gjøres med en god dose engasjement og en villighet til å akseptere at man ikke kan perfeksjonere alt som kommuniseres; selv i den glamorøse og Show Business-aktige verdenen som PR-vervet tilbyr. Jeg har også lært at det finnes mange gode, individuelle hoder der ute, som i samspill med hverandre kan få til et mer nyansert og samtidig fagkritisk arbeid. 4. Hvor mye tid tar vervet ditt? Arbeidsmengden vil variere året igjennom, men i gjennomsnitt har jeg brukt ca. 6 timer i uka. Dette inkluderer et fellesmøte med styret (2 t), et møte med PR-gruppa (2 t) og selvstendig arbeid (2 t). Mye tid kan ellers spares ved at man ikke prokrastinerer for mye og ellers er god til å delegere arbeid til de øvrige medlemmene av gruppen sin. Alba Lykke, Leder

1. Hva er din arbeidsoppgave i styret? Min arbeidsoppgave i styret er å ha en overordnet oversikt over hva de forskjellige gruppene jobber med og se til at organisasjonens virke er i tråd med våre vedtekter og kjerneverdier. Som leder er en av de viktigste arbeidsoppgavene å motivere de andre frivillige, samt å bidra til hvordan man som frivillig i PUG best kan mestre stillingen sin. Jeg har ansvar for å kalle inn til ukentlige styremøter og delta på skypemøter med lederne for PUG i de andre byene. På denne måten får vi utvekslet erfaringer på tvers av avdelingene og jeg får oppdatert resten av styret på hva som foregår i de andre byene. Jeg har også ansvar for å delta på møter med eksterne parter og være PUGs ansikt utad. Utover dette varierer arbeidsoppgavene mine veldig. Det er relativt få konkrete arbeidsoppgaver og dermed mye rom for kreativitet og frihet til hvordan man vil utforme vervet.

2. Hva liker du best med vervet ditt? Jeg har sittet i styret i 1,5 år, og det første halvåret var jeg styrerookie. Jeg hadde altså erfaring fra styret før jeg ble leder, og jeg må si det har vært ufattelig gøy, spennende, utfordrende og lærerikt å sitte som leder det siste året. Jeg vil trekke fram at det å være frivillig i PUG har gitt meg et enormt engasjement for hvordan jeg som psykologistudent kan jobbe mot en mer forståelsesfull, åpen og human verden. Å få lov til å være med å jobbe for dette som leder av PUG har vært særdeles gøy. Friheten til å forme vervet slik man ønsker og muligheten til å bli kjent med organisasjonen og det den står for fra et eget perspektiv er kanskje det jeg liker best med ledervervet.

3. Hva har du lært av vervet ditt? Utrolig mye, både om organisasjonslivet og om faget jeg studerer. Jeg har lært veldig mye om det å arbeide i gruppe, og jeg har ikke minst lært mye om meg selv. Det å være leder for PUG har kanskje vært noe av det mest lærerike jeg noen gang har gjort. Dette er en enorm ressurs jeg tar med meg videre i studiet og i livet.

4. Hvor mye tid tar vervet ditt? Det varierer veldig. Fast er styremøter to timer i uka og skypemøte med de andre byene to timer i måneden. Utover dette dukker det ofte opp småting, og noen uker er det mer å gjøre enn andre. Hvordan man disponerer tiden står man i stor grad fri til å bestemme selv.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page