top of page

Internship: Transkulturelt senter i Stavanger


PUG Tromsø tilbyr én psykologistudent (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) internship på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 16 (16-20. april 2018).

Transkulturelt senter er en enhet under Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Senteret tilbyr et likeverdig helsetilbud for asylsøkere og flyktninger. De behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Enheten er det første transkulturelle senteret i Norge som behandler asylsøkere og flyktninger. Traumebehandling står i sentrum. På senteret jobber fire behandlere: voksenpsykiater, barnepsykiater, sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesialist samt kontorleder med høyere utdanning innen interkulturell kompetanse.

Transkulturelt senters hjemmeside: https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/transkulturelt-senter

PUG Trondheim har tidligere sendt to studenter til transkulturelt senter. Vil du lese mer om oppholdene deres, les disse innleggene:

https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2017/05/30/Transkulturelt-Senter--Et-senter-som-bruker-sine-ressurser-pC3A5-noe-av-det-psykologistudenter-kan-minst-om-C3A5-vC3A6re-flyktning-og-asylsC3B8ker-i-Norge

https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2016/11/26/Et-likeverdig-helsetilbud-for-flyktninger-og-asyls%C3%B8kere

Psykologistudenter Uten Grenser dekker 1000 kr knyttet til reiseutgifter. PUG Tromsø kan være behjelpelige med å organisere reisen, men studenten må selv dekke kost/losji.

Dersom du er interessert eller har spørsmål kan du sende en mail tromso@psykologistudenterutengrenser.no. Merk emnefeltet med «Internship transkulturelt senter + navn». Siste frist for å sende mail er 23.03.18.

I teksten bør det komme frem hvem du er, hvilket studieprogram du tar og hvorfor du ønsker å reise, i tillegg til din kontaktinformasjon. Vi oppfordrer alle som har lyst å dra til å sende mail. Det kreves ingen forkunnskap eller erfaring.

Motivasjon og engasjement for å dra vil bli vektlagt om flere er interesserte.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page