top of page

Hvorfor og hvordan angår menneskerettigheter psykologistudenter?


På tampen av semesteret fikk PUG Tromsø besøk av to psykologspesialister fra Norsk Psykologforenings menneskerettighetsutvalg. Det var en ettermiddag viet til menneskerettigheter og psykologi, og foredragsholdere var Tonje Lossium Husum og Reidar Hjermann. Med erfaring fra menneskerettighetsarbeid og psykisk helsevern var det med stor kyndighet og presisjon at de besvarte spørsmålet i arrangementtittelen: “Hvorfor og hvordan angår menneskerettigheter psykologistudenter?”.

Først ut var Tonje Lossium Husum, med foredraget ”Hvorfor er menneskerettigheter relevante for psykologer?”. Husum guidet oss først gjennom fire etiske prinsipper for helsehjelp; helsehjelpen skal ikke skade, den skal være til nytte, man skal ivareta autonomi og etterstrebe rettferdighet. Deretter poengterte hun at etiske prinsipper kan stride imot hverandre i visse situasjoner - for eksempel ved vurdering av tvangsvedtak i psykiatrien. Det ble oppfordret til å stadig evaluere egen praksis mot etiske prinsipper og menneskerettigheter. På tross av at Norge er et foregangsland for likestilling og individets frihet, synes menneskerettighetene blant noen av de svakeste i samfunnet, nemlig psykisk syke, å brytes. Her kan vi som kommende psykologer snu trenden ved å være systemkritiske, ydmyke overfor faget vårt og åpne for motstridende syn.

Videre kom Reidar Hjermann på scenen for å snakke om vern av barns menneskerettigheter. Hjermann fortalte om erfaringer fra arbeid med menneskerettigheter rundt om i verden, og hvordan man som psykolog har svært nyttig faglig kompetanse til å veilede blant annet politikere og ledere i helsevesenet om vern av menneskerettigheter. Hjermann snakket om hvordan storsamfunnet, både i Norge og i andre land, i så altfor mange tilfeller svikter barn. Eksempler på dette er bruk av barn som tolk, å plassere barn på glattcelle og å ikke fange opp barn som lever under vold og dårlige omsorgsforhold. Hjermann oppfordret også til å være oppmerksomme på hvordan bistand til utviklingsland kan gis på en bærekraftig måte.

Det var spennende og tankevekkende å få høre om hvordan man som psykologistudent har muligheten til å bruke sin kompetanse i arbeid for menneskerettigheter. Vi takker Husum og Hjermann, samt Norsk Psykologforening og MRU for besøket. For mer informasjon om MRUs arbeid kan dere lese mer på deres nettside: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/menneskerettighetsutvalget-mru

Videre ønsker vi i PUG Tromsø å takke alle som har deltatt på våre arrangementer dette semesteret! Vi har allerede lagt oss i selene for å planlegge vårens foredragsholdere - dere har mye spennende i vente!

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page