top of page

Ukespraksis på RVTS Trondheim: SØK!


PUG tilbyr tre psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master og profesjon) ukespraksis på Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, uke 43 ( 23.-27 oktober). Søknadsfrist: fredag 29. September kl. 23:59. Intervju vil være i uke 40. RVTS har kompetanse innenfor fagområdene selvmordsforebygging, flyktnings- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av det de arbeider med. Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn. De bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving gjennom blant annet veiledning, kurs og undervisning. De samarbeider med med helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. De bidrar også til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling. I tillegg har faggruppen for flyktninger en poliklinikk for behandling av traumatiserte flyktninger med komplekse og sammensatte vansker. Dette innebærer blant annet å bistå ved diagnostisk vurdering og traumerettet behandling. Følgende vil bli vektlagt i søknaden: - Motivasjon for å dra - Erfaring - Deltakelse i Psykologistudenter Uten Grenser (verv eller deltakelse på arrangement). Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring. Dersom interessen er der, send en mail med en kort søknad til soeknadpugtrondheim@gmail.com Merk emnefeltet med ”Søknad rvts + navn”. I søknadsteksten bør det komme frem hvem du er, hvor langt du er kommet i studiet, hvorfor du ønsker å dra og eventuell erfaring. I tillegg er det viktig at du skriver 3 ulike dager med tidspunkter i Uke 40 det passer med intervju (20min).

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page