top of page

Landstreff 2017


Psykologistudenter Uten Grenser har vokst raskt siden oppstarten i Trondheim i 2015. I løpet av 2016 ble det også opprettet avdelinger i Oslo, Bergen og Tromsø. I dag består PUG av over 80 frivillige fordelt på de fire avdelingene. Samtlige medlemmer ble invitert til PUGs aller første landstreff 23.-24. juni i Oslo. Med hele 31 påmeldte medlemmer var det en lærerik, sosial og inspirerende helg!

Formålet med å arrangere et landstreff var først og fremst å styrke samarbeidet mellom PUGs fire avdelinger. Gjennom workshops og diskusjoner i smågrupper fikk deltakere mulighet til å utveksle erfaringer og sette felles målsettinger med frivillige fra andre byer i korresponderende undergrupper.

I tillegg til å videreutvikle organisasjonen vår fikk vi besøk av Nora Sveaass, leder i menneskerettighetsutvalget i NPF. Hun holdt et inspirerende foredrag om båndet mellom psykologifaget og menneskerettigheter, og delte interessante eksempler fra egen karriere. Nora Sveaass har tidligere holdt foredrag for PUG Trondheim og Oslo.

Vi er stolte av alt vi har oppnådd sammen de siste to årene. Vi har til sammen arrangert over 30 foredrag og workshops som studenter i Trondheim, Oslo, Bergen og Tromsø har hatt glede av. Faggruppene har jobbet for å bringe interkulturelle perspektiver inn i fagplanene. Gjennom PUG har også enkelte studenter fått mulighet til praksisopphold i Norge og i utlandet. Vi gleder oss til fortsettelsen og vil ta sikte på å arrangere landstreff hver sommer, slik at medlemmer kan bli kjent på tvers av byene, lære av hverandre og videreutvikle Psykologistudenter Uten Grenser i de kommende år.

PUGs avdelinger er registrert som separate organisasjoner i Brønnøysundregisteret, og har ingen økonomiske forbindelser. Likevel ønsker vi at PUGs avdelinger skal følge felles nasjonale retningslinjer. Disse ble vedtatt på landstreffet og kan leses her: https://docs.google.com/document/d/1YKMXQUi8pg4aY6PbGT25WtQLtoS6RwypE--CAJu8a7w/edit?usp=sharing

Før landstreffet var over ble leder i PUG Tromsø, Rikke Nordgård, valgt som hovedleder for PUG. Dette er første gangen en hovedleder har blitt valgt for PUG nasjonalt. Rikkes oppgave vil være å innkalle til månedlige ledermøter, arrangere landstreff neste år, håndtere eventuelle nasjonale mediahenvendelser og se til at PUGs avdelinger følger sine respektive vedtekter og nasjonale retningslinjer.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page