top of page

Velkommen til generalforsamling 11. mai!


Den 11. mai er det klart for generalforsamling for Psykologistudenter Uten Grenser Bergen, og som psykologistudent ved UiB er du hjertelig velkommen både til å delta på møtet og stille til styreverv til høsten. Her kan du komme dersom du har innspill til hvordan PUG Bergen kan forbedres, eller bare er nysgjerrig på hva et verv i organisasjonen angår. Mer informasjon om generalforsamlingen finner du på våre Facebook-sider: facebook.com/pugbergen "Hvorfor skal jeg stille til verv?", tenker kanskje du. Årets PUG Bergen-styre forteller deg hvorfor:

Frida Kildal, leder

Hva er dine arbeidsoppgaver? Som leder for PUG bør hovedoppgavene gå ut på å sette dagsorden og møteplan, avholde og lede møter, ha god kontakt med de i organisasjonen og se til at alle medlemmene følger vedtektene i arbeidet sitt. Jeg har prøvd og holde en balanse mellom å pushe styret til å nå nye mål og passe på at det er morsomt å jobbe med PUG, noe jeg synes vi har oppnådd. Videre har man som leder også kontakt med lederne i de andre byene, gjennom skype-møter en gang i måneden. Dette har vært veldig kjekt for erfaringsutveksling og ideer til arbeidet, og sånn sett føler jeg vi har fått noe gratis i oppstartsfasen i Bergen. Hva liker du best ved vervet ditt? Aller best har jeg likt å jobbe og bli kjent med alle medlemmene av PUG – både styret og undergrupper. Jeg synes det har utviklet seg til å bli en skikkelig fin gjeng som får til mye i løpet av året. Det har gitt meg skikkelig mye, ikke bare sosialt, men også faglig. Det er motiverende og erfare at alle sitter på så mye forskjellig kompetanse, og se hvor det kan føre oss når vi jobber sammen mot et mål.

Hva har du lært av å være leder? Lederrollen byr på ulike utfordringer, som i stor grad vil avhenge av personlighet og lederstil. Jeg har lært utrolig mye om meg selv og hvilke områder jeg jobber personlig med i en sånn rolle. Jeg har vært spesielt opptatt av å være klar på hvem som har ansvar for ulike arbeidsoppgaver, for å sikre at ting blir gjort innen fristen. I tillegg har jeg lært utrolig mye om praktiske ting knyttet til organisasjonsdrift, som registrering i Brønnøysundregisteret (som jeg fikk ordentlig aktivering av i forkant av perioden), registrering av bankkonto og ta avgjørelser som kan påvirke PUGs fremtid. Ikke minst har jeg erfart at man har tid og får til å ha et verv i studenttiden. I årene som student har jeg nemlig kviet meg for ekstra ansvar, selv om jeg egentlig har hatt lyst. Med planlegging og tilrettelegging av timeplanen, får man kabalen til å gå opp. I tillegg får man en ekstra meningsfull og gøy studiehverdag.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Ledervervet har tatt en del tid, men det er vanskelig å estimere i timer. Det har også variert i ulike perioder – helt i oppstarten var det flere sene kvelder med PUG-pusling, mens det de siste månedene har blitt færre timer.Mye på grunn av at styret har blitt sikre på sine arbeidsoppgaver, og at praktiske ting for å fungere som organisasjon har vært på plass. Jeg har også vært opptatt av å være tilgjengelig på fakultetet, og understreke at det er lavterskel å ta kontakt hvis det er noe man lurer på. Dette har fungert godt, og gitt en ekstra dimensjon ved å være student på fakultetet. Likevel føler jeg ikke at PUG har tatt over hele livet og identiteten min, og det har latt seg kombinere med studier, fritid og jobb. Hadde du erfaring med å være styremedlem fra før av?

Jeg har ikke sittet i styret i en studentorganisasjon tidligere, men har jobbet frivillig i hovedkomitéen til Operasjon Dagsverk på heltid året etter videregående. For meg har kunnskapen jeg har derfra vært et slags kompass i PUG-arbeidet, og mye av det samme verdigrunnlaget og fokusområdene jeg har vært interessert i har nok rot fra det jeg lærte i ungdomsorganisasjonen. Den solidariske vinklingen av problemstillingene man finner i begge organisasjonene er nok noe av grunnen til at jeg ble interessert i PUG i utgangspunktet.

Hvorfor mener du andre bør stille som styremedlem?

Som medlem av styret sitter du og jobber med en gjeng som har interesse for samme problemstillinger som deg. Man har gode diskusjoner, både på møter, i baren og kantinen. Ikke bare lærer man masse, men personlig kjenner jeg på en stolthet og mestring over gjengen og det vi har fått til i løpet av et år. Kontaktene vi har knyttet og mulighetene som står åpne for de neste semesterene er skikkelig spennende, og overkommelige å få gjennomført i nærmeste fremtid.

Marianne H. Løken, fagansvarlig

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg sitter i styret som fagansvarlig. Det vil si at jeg deltar på ukentlige styremøter og er ansvarlig for det faglige fokuset til PUG. Fram til nå har Simen (min makker i faggruppa) og jeg sett på hvordan vi kan få PUG-relevant tematikk som del av bachelor- og masteroppgaver og emneoppgaver på profesjonsstudiet. Det blir mye nerding ved å lese fagplaner og emneopplegg for psykologifagene, både i Bergen og ellers i landet. Vi har også kartlagt forskergrupper på fakultetet for å se om vi kan koble ulike forskergrupper som jobber med PUG-relevant tematikk og tilbud om vit. ass. stillinger.

Hva liker du best ved vervet ditt?

Det jeg liker best med vervet mitt er at det gir innsikt i hva som rører seg i fagmiljøet hva gjelder psykologi og samfunnsengasjement, samt problemstillinger som innvandring, inkludering og migrasjon.

Hva har du lært av å være fagansvarlig?

Jeg har lært at det er viktig å snakke med folk, og igjennom slike møter bli inspirert av hvordan andre tenker og jobber. Vi har hatt møte med både KUE og kommunepsykologene her i Bergen, noe som gir masse inspirasjon til videre arbeid og prosjekter!

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Avhenger. Det går med ca 1,5 time til møter i uken/annenhver uke. Ved siden av kommer arrangementer, mailskriving og fagsøk. Det er vanskelig å si konkret antall timer, da PUG er noe som surrer i bakhodet hele tiden.

Hadde du erfaring med å være styremedlem fra før av?

Jeg har vært med i ulike organisasjoner, men ikke som styremedlem.

Hvorfor mener du andre bør stille som styremedlem?

For det første er det inspirerende å gøy å bli kjent med medstudenter med interesse for samfunnsspørsmål og psykologi. Samtidig møter vi masse spennende mennesker og lærer mye relevant relatert til studiet. PUG blir et spenstig krydder i hverdagen!

Simen Tveter, praksisansvarlig

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Mine arbeidsoppgaver består i å utvikle praksis og observasjonsavtaler med ulike organisasjoner og bedrifter for psykologistudenter. Dette for å synliggjøre muligheter psykologistudenter har i å arbeide eksempelvis innen solidaritetsorganisasjoner, men også bygge større trygghet og erfaring i møte med mennesker fra andre kulturer.

Hva liker du best ved vervet ditt?

Det er svært spennende å være del av en kreativ gruppe, der ideer og visjoner blir virkeliggjort og utarbeidet i fellesskap- både i styret og sammen med undergrupper. Det finnes så mange mennesker der ute som arbeider med spennende ting, og som aktivt gjør en forskjell for mange i samfunnet.

Hva har du lært av å være (ditt verv her)?

Vervet har gitt meg svært nyttig erfaring med hva det innebærer å gjennomføre et prosjekt fra idé-fase til gjennomføring. Det har gjort at en må se hvilke virkemidler som må til for at prosjektet blir realisert, noe jeg tror har en generell overføringsverdi til mye annet.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Det variert etter hvilke prosjekter man selv velger å gjennomføre. Tidvis er det mye, men det er bare kjekt da det handler om å finne løsninger og skaffe avtaler som til syvende og sist kommer alle psykologistudenter til gode.

Hadde du erfaring med å være styremedlem fra før av?

Nei, dette har vært mitt første styremedlemsverv i en studentorganisasjon. 6. Hvorfor mener du andre bør stille som styremedlem? Det er en unik mulighet til å tenke nytt på eget fagfelt, bli kjent med flere studenter på fakultetet på tvers av studieretninger, samt en unik erfaring der man får utfordret seg selv på mange områder. Å stille som styremedlem vil garantere deg større engasjement og vilje for å gjøre en forskjell.

Ester Marie Oterhals, arrangementansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

I styret har jeg hatt et overordnet ansvar for alt som har med arrangementene til PUG Bergen å gjøre. Mye av det jeg i praksis har gjort har vært å kontakte potensielle foredragsholdere, samt undersøke hva vi evt. kan gjøre med PUG fremover, så styret med på å reflekter osv. Det har vært utrolig spennende! PUG Bergen har virkelig hatt en god oppstart.

Hva liker du best med vervet ditt?

Det beste med vervet mitt er friheten egentlig. Man kan idemyldre i styret om så mangt, følge det opp, finne ut av spennende tema, finne ut hva som engasjerer folk på fakultetet, og ikke minst forsøke på sistnevnte: engasjere studenter ved å tilby arrangementer.

Hva har du lært av å være arrangementansvarlig?

Jeg har lært mye! Veldig mye praktisk, som det å utvikle struktur og maler, samt ordne og fikse ting. Men jeg har også lært utrolig mye nytt av andre i styret av mer PUG-relatert kvalitet. Det vil si de verdier og de tema PUG er opptatte av. Det er kanskje det som har vært mest inspirerende!

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Det har variert hvor mye tid jeg har brukt på vervet mitt, men et sted mellom 2-4 timer i uken. Det har vært litt avhengig av hvorvidt vi har hatt arrangementer eller ikke.

Christine B. Hansen, PR-ansvarlig

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Mine oppgaver har vært å promotere PUG og PUG sin visjon utad. Dette har jeg gjort gjennom å lage facebookside, oppdatere bloggen vår, arrangere stands, samt å ordne promomateriale som plakater, gensere osv. Samtidig har jeg også hatt småoppgaver som å organisere og sortere i mailinnboksen.

Hva liker du best ved vervet ditt?

Jeg valgte dette vervet da jeg synes det er gøy å leke meg med Facebook og promotere et produkt som jeg brenner for. Som styremedlem generelt synes jeg det er kjekt å få være med på møter og diskutere ideer, samt å få være med å møte eventuelle samarbeidspartnere. Samtidig synes jeg det er utrolig gøy når man får så mange positive tilbakemeldinger fra studenter og professorer innenfor fakultetet, men også fra folk utenfor.

Hva har du lært av å være PR-ansvarlig?

Å få være med på oppstarten av PUG I Bergen har vært en utrolig artig opplevelse. Fra å kontakte lederen av hele PUG med et ønske om å starte opp i Bergen til å være her vi er i dag med 14 medlemmer og over 400 følgere på facebook. Jeg føler meg utrolig priviligert som har fått lov til å være med på å starte opp og utvikle en organisasjon med et så bra formål som PUG. Vi har brukt mye tid på å sitte sammen og diskutere og komme frem til hva vi I Bergen ønsker å jobbe for. Som styremedlem har jeg blant annet lært viktigheten av å jevnlig diskutere hva PUG skal stå for med hensikt å ha en felles forståelse. Dette har også gjort at vi I styret har fått en større eierskapfølelse til PUG. Som styremedlem og PR ansvarlig har jeg også lært mye om meg selv. Jeg har måttet bli bedre til disponere tiden min og sjonglere mellom verv, skole og fritidsaktiviteter. Videre har jeg lært litt om å styre en facebookside, skrive blogginnlegg, samt å delegere oppgaver til mitt undermedlem. Å styre bloggen og facebook siden har også bidratt til at jeg har fått satt meg ordentlig inn i tematikken som PUG jobber med. Mitt første blogginnlegg ble forøvrig delt av Atle Dyregrov. Det synes jeg det er lov å skryte av:D

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Hvor mye tid jeg bruker på vervet varierer veldig. Det går med ca 1,5 time til møter i uken/annenhver uke. Ellers er det klart at i perioder før et arrangement må man beregne mer tid enn ellers. Da skal arrangementet promoters gjennom å lage plakater, facebook event. Osv.

Hadde du erfaring med å være styremedlem fra før av?

Jeg har ingen erfaring fra organisasjonsarbeid fra før av, noe som har gjort denne jobben utfordrende. Dog en spennende utfordring☺

Hvorfor mener du andre bør stille som styremedlem?

Å være med I PUG styret er veldig givende. Man jobber tett på svært engasjerte folk som brenner for det de gjør. Du lærer mye om deg selv og om organisasjonsarbeid. Å være med I PUG hjelper en også med å få litt perspektiv på psykologifaget. Det hjelper en med å løfte blikket litt fra det kliniske fokuset, noe som kan være en fordel hvis man er I ferd med å miste litt motivasjon.

Ingeborg Paaske, koseansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Styremedlem med sosialt ansvar er et supert verv. Det er et er et verv som vi har formet etter behov egentlig, og så innebære det også selvsagt å formidle litt ekstra kos, kjærlighet og sjokolade til resten av gruppen. Jeg hjelper til de andre styremedlemmene der det skulle trenges, og har på den måten fått føle litt på alle de andre vervene. I oppstartsfasen av PUG Bergen tenker jeg at dette også et ganske nødvending verv da vi ikke visste helt hvor arbeidstrykket ville ligge, om organiseringen vår står i forhold til det vi faktisk gjør, og ikke minst med tanke på at vi kun var en liten gjeng i starten.

Hva liker du best med vervet ditt?

Jeg har hatt gleden av å kunne lære mye av de andre og være med på det de andre trenger meg til. Denne fleksibiliteten er jeg veldig glad i. Samarbeidet med resten av gjengen har vært skikkelig bra, og veldig inspirerende. Å få muligheten til å være med å diskutere å planlegge sammen med resten av styret, har vært kjempe lærerikt, fint og ikke minst, skikkelig kos.

Hva har du lært av å være styremedlem?

Å være med på å forme PUG Bergen har vært lærerikt på så mange måter. Hvordan drifte en aktiv organisasjon, alt det praktiske som skjer i kulissene i forkant og etterkant av en evnet eller et møte er både spennende og utfordrende. Det å finne hvem jeg er i styregruppen har også vært lærerikt!

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Det har variert avhengig om det er arrangementuke eller ikke. Jeg syntes det er vanskelig å estimere et spesifikt antall timer i uken. Tiden har hvert fal gått til styremøter, allmøter, arrangementer, stands, kakebaking, blomsterkjøp, referatskriving, litt mailing og research, og møter utenfor fakultetet. Alt PUG relatert syntes jeg er gøy og spennende, så arbeidsmengden har vært veldig overkommelig. Det har vært en fryd å bruke tid på PUG og bli kjent med resten av gjengen.

Emilie Falch, økonomiansvarlig

Hva er dine arbeidsoppgaver? Mine arbeidsoppgaver er å sørge for at organisasjonen får inn penger, og forvalte disse pengene på riktig måte. Det innebærer også å føre regnskap, føre budsjett og ordne med bilag.

Hva liker du best ved vervet ditt? Det at man får erfaring om ting du alltid vil ha bruk for senere, og at du har muligheten til å sørge for at organisasjonen får gjort det man ønsker ved hjelp av penger!

Hva har du lært av å være (ditt verv her)?

Lært mye om søknadsprosessen med tanke på å søke om penger og om regnskap generelt.

Hvor mye tid tar vervet ditt? Det kan variere veldig, men et par timer i uken + møter og arrangementer.

Hadde du erfaring med å være styremedlem fra før av? Ja, jeg har vært i ulike styrer fra før av.

Hvorfor mener du andre bør stille som styremedlem? Fordi det er en enormt viktig erfaring med tanke på arbeidslivet og det man faktisk vil møte på senere i livet. Du lærer masse og er samtidig sosial i et veldig godt miljø!

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page