top of page

Skrive master- eller hovedoppgave om psykologi og migrasjon?

Ønsker du å skrive master- eller hovedoppgave om temaer innenfor psykologi og migrasjon, og trenger inspirasjon? PUG Oslo har vært så heldige å kommet i kontakt med aktører som vil bidra med å tilrettelegge for at psykologistudenter får skrive master- og hovedoppgave innen kultur- og samfunnspsykologi. Her følger noen eksempler på hva dere som er studenter kan skrive om, og vi håper dere finner noe som interesserer dere! NOAS oppgir følgende temaforslag, og det er mulig å kontakte organisasjonen for flere innspill og informasjon:

  • Opphold på humanitært grunnlag (Helse som terskel for 38-tillatelse)

  • Rett til psykisk helsehjelp på utlendingsinternat

  • Hvordan overgå kulturelle terskler for å benytte seg av psykologhjelp i Norge?

  • Troverdighetsvurderinger (vitnepsykologi)

Videre ønsker Enhet for Psykologressurser, en enhet innenfor Bufetat, at studenter skriver oppgaver om enslige mindreårige asylsøkere. Eksempler på temaer:

  • Oppfølging av litteraturstudiet til Dittmann og Jensen nå når det har gått 7 år

  • Faktorer som kan skape tillit og trygghet

  • Oppfølging i skolen - hva bidrar til positiv vs. negativ tilpasning?

  • Opplevelse av opphold på institusjon

  • Opplevelse av møte med psykolog

  • Møte med norske jevnaldrende

Kontakt oss for mer informasjon dersom dette høres interessant ut. Mail: oslo@psykologistudenterutengrenser.no (merk e-postene med «fag")

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page