top of page

Hvorfor være med i PUG? Bli inspirert av Trondheim styret!

Styret i Trondheim 2016/17
 

Carl Didrik Brustad Tjernstad, PR-ansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Oppdatere styret om PRs status og planer.

Holde seg oppdatert om de andre gruppenes status og planer.

Forstå PUG sin stamme/kjerne, ulike grener og helhet for å kunne formidle et presist, klart, nyansert og tiltalende bilde av organisasjonen

Hva liker du best med vervet ditt?

Kreativ frihet, produsere tekst og grafikk. Ta bilder og intervjue dyktige foredragsholdere om interessante og aktuelle temaer.

Samarbeide med inspirerende mennesker

Hva har du lært av å være PR ansvarlig?

Å finne balansen mellom det å planlegge, organisere, ha oversikt og delegere på den ene siden, og det å flyte med strømmen, vise tillitt, stole på andre, lytte til andre, slippe til andre på den andre siden.

Lært mye om meg selv og min lederstil, hvordan jeg fungerer i grupper og hvordan grupper fungerer som enhet og på individnivå.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Legger man inn litt ekstra tid til en solid slagplan i starten av semesteret vil man spare mye tid resten av semesteret.

Med motivasjon, en klar idé og plan for arbeidet sitt, samt teft til å delegere rett arbeidsoppgave til rett person, kan dette vervet fint kombineres med andre verv, studier og jobb. Det er et veldig fleksibelt verv der det mest nødvendige ikke krever mye tid av den effektive, målrettede og arbeidsomme. Samtidig er det et enormt potensiale ved denne stillingen som kan gi den kreative sjelen masse å bryne seg på.

Anja Hallan-Wolf (leder)

Anja Hallan-Wolff, leder

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Som leder i PUG har man ansvar for å ha overordnet oversikt over arbeidet til alle undergruppene, og påse at de er i tråd med visjonene og målsetningene til organisasjonen. I tillegg er en essensiell oppgave å arbeide for å motivere de andre frivillige og hjelpe dem med å finne strategier for å mestre stillingen sin. Man har ansvar for å kalle inn til styremøter og sette agenda, ha midtveissamtaler med styremedlemmene, og være PUG sitt ansikt utad. Videre har man månedlige skypemøter med lederne i de andre byene, og man skal informere resten av styret om PUG sitt arbeid i de andre avdelingene. Utover dette er det få konkrete oppgaver, men mange ulike småoppgaver som dukker opp, og stillingen blir i stor grad til det man gjør det selv.

Hva liker du best med vervet ditt?

Muligheten til å ha kontakt med inspirerende fagpersoner nasjonalt og internasjonalt, føle at man bidrar, bygge team som jobber bra sammen, og se PUG vokse fra en idé til en landsdekkende organisasjon har vært spesielt. Men det aller beste har vært de fantastiske menneskene jeg har møtt og jobbet med underveis. Den unike samholdsfølelsen man får av å ha det samme brennende engasjementet som andre og se hvordan engasjementet sprer seg er det jeg er mest takknemmlig for.

Hva har du lært av å være leder?

Det jeg har lært av å starte en organisasjon er et eget kapittel i seg selv. Men det er også utrolig mye jeg har lært av å være leder for PUG. Før syntes jeg organisasjonspsykologi var kjedelig, men i praksis har det vært gøy og lærerikt: hvordan man motiverer andre, gruppeprosesser, hvordan kontakte eksterne parter og samarbeid, hvordan ulike personligheter har sitt unike bidrag til et team, og beslutningsprosesser. Jeg har lært at engasjementet til andre øker når jeg slipper opp kontrollen. Viktigst av alt har jeg erfart at feil ikke er farlig, men en læringsmulighet og at de beste mulighetene skjer når man tørr å hoppe ut i ukjente farvann.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

For å være helt ærlig aner jeg ikke hvor mye tid det tar, mest fordi jeg synes det er så gøy. Jeg vet at det tar mye tid, men mye av det handler om at jeg velger å prioritere det. Utenom fast styremøte i uka, og ett skypemøte i måneden med de andre lederne, bruker jeg tid på småoppgaver, svare på mail og spørsmål, noen ekstra møter med eksterne parter, og mye tid på å tenke. Jeg har etterhvert klart å finne en balanse mellom å være tilgjengelig for å svare på spørsmål, hjelpe de andre frivillige, og ha oversikt, uten at det går utover livet mitt utenfor PUG.

Lene Selle, Nestleder og økonomiansvarlig

Lene Selle, nestleder og økonomiansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret? Jeg er økonomiansvarlig og nestleder. Det er dog økonomiansvarlig som man kan stille til på generalforsamling, da nestleder blir valgt av styret og leder utover høsten. Som økonomiansvarlig utformer jeg budsjett med styret og økonomigruppen, samt håndterer spørsmål vedrørende økonomi, sjekker at dokumentasjon er i orden, og lager bilag og fører regnskap. En stor del av jobben er også å sikre og styrke økonomien til organisasjonen, ved blant annet å søke fond eller inngå sponsoravtaler.

Hva liker du best med vervet ditt?

Det beste med vervet mitt har nok vært å få være med på å utforme PUG fra første stund, og kjenne på stolthetsfølelsen når det har vokst seg så stort etter bare knappe 2 år. Det er utrolig givende å få jobbe med ting jeg brenner for, og få lære mye av fagpersoner og alle de jeg jobber frivillig med. Økonomiansvarlig er et veldig selvstendig verv, der man i stor grad kan disponere tiden sin selv, så lenge ting blir gjort innenfor en viss tidsramme. Det har passet meg bra. Sosialt sett har det også vært utrolig fint, og jeg er veldig takknemlig for alle menneskene jeg har blitt kjent med.

Hva har du lært av å være økonomiansvarlig?

Så mye! Jeg har lært mye om hvordan man setter opp budsjett og fører regnskap, og økonomiske regler og prioriteringer. Jeg har fått mye erfaring ved å være i kontakt med forskjellige organisasjoner og selskaper, og har lært mye om hva søknader og rapporter burde inneholde. I tillegg som et styremedlem har jeg lært mye om arbeid med og i grupper, og jeg har lært mye om meg selv og hvordan jeg er i en gruppesetting. Som ansvarlig for en undergruppe har jeg også lært mye om lederrollen, planlegging og delegering av ansvar.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

I gjennomsnitt vil jeg si ca. 7 timer i uken. Det varierer veldig fra uke til uke, der det i noen perioder er mye å gjøre, andre lite. Det er også i stor grad opp til en selv, og god planlegging og delegering kan hjelpe mye på tidsbruken.

Hanna Moen, praksisansvarlig

Hanna Moen, praksisansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Jeg fungerer som et bindeledd mellom styret og praksisgruppen, og har overordnet ansvar for at dialoger som er satt i gang med mulige samarbeidspartnere følges opp og sørge for at etablerte praksisavtaler opprettholdes.

Hva liker du best med vervet ditt?

Å bidra til at studenter får et mer variert tilbud vedrørende organsisasjoner som tilbyr praksisplass. PUG er også en veldig faglig sterk og sosial studentorganisasjon, som har vært en veldig fin kombinasjon.

Hva har du lært av å være praksisansvarlig? Både ved å gå på faglige arrangement og gjennom research har jeg virkelig fått øynene opp for at det finnes en variasjon av arbeidsplasser hvor psykologisk kompetanse er etterspurt. Jeg har også fått erfaring med organisatorisk arbeid, intervju og utvelgelsesprosesser.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Det vil variere fra uke til uke, men jeg vil si rundt 6-8 timer, hvor da ca. 3-4 timer går til faste møter per uke.

Vilde Kristiane Wist Stordahl, fagansvarlig

Vilde Kristiane Wist Stordahl, fagansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

I faggruppa jobber vi med å endre, fag, pensum og læremål slik at studentene kan lære om kultur- og samfunnspsykologi, og prøver å legge til rette at studentene kan skrive oppgaver innenfor disse fagretningene. Som fagansvarlig har jeg overordnet ansvar for at vi i faggruppa holder kontakt med instituttet og fagansvarlige for å samarbeide om hvilke endringer vi kan få til, og å finne gode strategier for dette sammen med resten av faggruppa.

Hva liker du best med vervet ditt?

En del av det å være gruppeansvarlig handler om å ta vare på gruppemedlemmer, sørge for at de trives og støtte dem så de kan gjøre en god jobb for organisasjonen. Å samarbeide med engasjerte og faglig dyktige gruppemedlemmer er absolutt det beste med å være fagansvarlig! Hvis jeg har en vanskelig oppgave foran meg, trenger jeg ikke være alene om den, både styret og faggruppa står klare til å hjelpe, det kjennes veldig trygt.

Hva har du lært av å være fagansvarlig?

At det nytter å prøve! Mange (men ikke alle, hehe) fagansvarlige er svært positive til forslagene vi kommer med, og det er hyggelig. Nerden i meg får blomstre, og jeg har lært å være tålmodig; i faggruppa kan det ta lang tid før vi ser resultater av arbeidet vårt, men da er det ekstra gøy når vi får god respons.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Gjennomsnittlig 4,5-6 timer per uke (2 timer styremøte, 2 timer fagmøte og 30 min-2 timer annen jobbing per uke). Time well spent!

Margrethe Elisabeth Fiplingdal, arrangementansvarlig

Margrethe Elisabeth Fiplingdahl, arrangementansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

I styret har min arbeidsoppgave vært å formidle hva som foregår i arrangementgruppa, og ta opp spørsmål vedrørende arrangementgruppa som vi er usikre på eller ikke har mandat til å avgjøre. Som arrangementansvarlig er det mitt ansvar å arrangere tilstrekkelig med relevante foredrag og workshoper hvert semester. Det er også viktige å delta i diskusjoner og beslutninger som omhandler hele PUG. En særlig spennende arbeidsoppgave syntes jeg var å være med på utformingen av PUGs vedtekter og retningslinjer.

Hva liker du best med vervet ditt?

Det jeg liker best med vervet mitt er å ha ansvar for å rette fokus på viktige tema som vi ikke hører nok om på studiet vårt. Da jeg ble med i PUG hadde jeg engasjement, men lite kunnskap om relevante tema, og hvilke fagkompetanser og personer som fantes der ute. Det at jeg har lært så mye av å være med er uvurderlig. Jeg liker også å få være med på beslutninger om hvilke personer vi ønsker å høre mer av, og personlig få møte og snakke med mennesker som har en enorm kompetanse på sine områder. Særlig var det et høydepunkt for meg å få arrangere foredrag med helten min, Magne Raundalen. I denne prosessen fikk jeg anledning til å ha mange spennende samtaler med ham, og ikke minst høre ham forelese om tema som berører barn, som er min hjertesak. Jeg hadde trolig ikke fått denne muligheten hvis jeg ikke var med i PUG og arrangementgruppa.

Hva har du lært av å være arrangementansvarlig?

Jeg har lært så utrolig masse! I starten visste jeg ingenting om det å sitte i et styre eller være ansvarlig for en gruppe. Jeg hadde bare vært med i PUG ett semester, og hadde egentlig heller ingen erfaring med å ta kontakt med fagpersoner eller gjennomføre arrangementer. Læringskurven har vært bratt, men veldig givende og spennende. Nå er jeg dreven både på å ta kontakt via e-post, men også via telefon, som jeg tidligere syntes virket skummelt! Det å lede en gruppe har vært gøy, da jeg både har lært om det å ha ansvar for delegering av oppgaver og har lært om meg selv i en slik posisjon.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Det er veldig opp til en selv, og varierer avhengig av mengden arrangementer. Arrangementgruppa har ukentlige møter på to timer, og det har styret også. Når det er arrangementer går det med ekstra tid til forberedelser og opprydding. Dermed vil jeg si at vervet tar 4-8 timer per uke, avhengig av om det er arrangement eller ikke den uken. Utover dette handler tidsbruken om hvor mye tid du setter av utenom dette til å utføre oppgavene dine, hvor strukturert du er og ikke minst hvor engasjert du er. Jeg har nok selv brukt ganske så mange timer ekstra per uke bare fordi jeg har vært veldig engasjert, og har likt vervet mitt så mye!

 

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page