top of page

Ukespraksis på Transkulturelt Senter: SØK!

Gjelder kun for Trondheim.

PUG tilbyr én profesjonsstudent ukespraksis på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 14 (3. – 7. april).

Søknadsfrist: fredag 10. mars kl. 23:59.

Intervju vil være i uke 11.

Transkulturelt senter er en enhet under Barne- og ungdompsykiatrisk avdeling (BUPA), Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Senteret tilbyr et likeverdig helsetilbud for asylsøkere og flyktninger. De har også pasienter som er langtidsboende. For øyeblikket har transkulturelt senter pasienter fra 35-40 land. De behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Enheten er det første transkulturelle sentere i Norge som behandler asylsøkere og flyktninger. Traumebehandling står i sentrum. På senteret er det fire behandlere: voksenpsykiater, barnepsykiater, sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesiealist samt kontorleder med høyere utdanning innen interkulturell kompetanse.

PUG har allerede sendt en student til transkulturelt senter i fjor høst. Vil du lese mer om oppholdet les dette innlegget.

Følgende vil bli vektlagt i søknaden: - Motivasjon for å dra - Erfaring - Deltakelse i Psykologistudenter Uten Grenser (verv eller deltakelse på arrangement).

Psykologistudenter Uten Grenser dekker 500 kr knyttet til flyutgifter og 750 kr knyttet til boutgifter.

Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring. Dersom interessen er der, send en mail til trondheim@psykologistudenterutengrenser.no. Merk emnefeltet med ”Søknad transkulturelt senter + navn”.

I søknadsteksten bør det komme frem hvem du er, hvor langt du er kommet i studiet, hvorfor du ønsker å dra og eventuell erfaring. I tillegg er det viktig at du skriver hvilke dag og tidspunkt det passer med intervju (20min) i uke 11.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page