top of page

Ukespraksis på Helen Bamber Foundation: SØK!

Gjelder kun for Trondheim.

Vi i PUG har gleden av å atter en gang tilby ukespraksis for én profesjonsstudent på Helen Bamber Foundation i London.

Tidspunktene som er aktuelle er Uke 12 (20. – 24. mars) Uke 13 (27. – 31. mars) Uke 14 (3. – 7. april)

Søknadsfrist: mandag 6. mars kl. 23:59.

Vi har forståelse for at dette er en kort frist, men vi ønsker å ha intervju i uke 10. Så ikke nøl med å sende inn søknad, alle kommer uansett til intervju!

HBF er en menneskerettighetsorganisasjon basert på veldedighet som holder til i London. Helen Bamber grunnla organisasjonen i 2005. Her arbeider det fast ansatte og frivillige, og spesialistene består av psykologer, leger og jurister som har et internasjonalt rykte for å gi terapeutisk omsorg, medisinske konsultasjoner, juridisk beskyttelse og praktisk støtte til overlevende utsatt for menneskerettighetsbrudd.

Det psykologiske arbeidet gjøres ofte med mennesker som kan ha vært utsatt for tortur eller trafficking. Dette arbeidet starter med en kartlegging. Videre er det psykologiske arbeidet delt opp i tre faser; stabilisering, psykologisk evidensbasert behandling og til slutt en integreringsfase hvor klientene får arbeide med å ta vare på seg selv. Mer informasjon kan du finne på http://www.helenbamber.org. Vil du lese mer om tidligere praksisopphold, les dette innlegget .

Praksisopplegget kan inneholde ulike elementer, for eksempel: - Å følge en eller flere av de kliniske psykologene eller terapeutene som arbeider der. Dette kan innebære kartlegging av klienters historie, rettigheter og behov for terapeutisk omsorg, utredning i forhold til sakkyndighetsrapport for rettssak, eller det kan være en terapitime hvor det for eksempel gjennomføres narrativ eksponeringsterapi. - Å delta på samarbeidsmøter hvor ulike behandlingssaker blir lagt frem. - Å delta i miljøgrupper som arbeider med tidligere klienter, hvor man for eksempel går turer, har workshops sammen m.m. - Å bli kjent med de ansatte (som er helt fantastiske mennesker!) - Å plotte inn informasjon til analyser etter kartlegging

Psykologene har en travel og varierende arbeidsdag og mye kan endre seg i løpet av dagen, det er da viktig å presisere at det er ingen ”garanti” å være med i terapi eller private samtaler.

Følgende vil bli vektlagt i søknaden: - Motivasjon for å dra - Erfaring - Deltakelse i Psykologistudenter Uten Grenser (verv eller deltakelse på arrangement).

Psykologistudenter Uten Grenser dekker 500 kr knyttet til flyutgifter og 750 kr knyttet til boutgifter. Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring. Dersom interessen er der, send en mail til trondheim@psykologistudenterutengrenser.no. Merk emnefeltet med ”Søknad HBF + navn”.

I søknadsteksten bør det komme frem hvem du er, hvor langt du er kommet i studiet, hvorfor du ønsker å dra, eventuell erfaring, og hvilke(n) av ukene som er aktuelle for deg. I tillegg er det viktig at du skriver hvilke dag og tidspunkt det passer med intervju (20min) i uke 10.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page