top of page

Antropolog inviterer psykologistudent til å delta på etnografisk feltarbeid


Fra 1. Februar til 1. August drar jeg på et etnografisk feltarbeid til Nkhotakota i Malawi. Hovedtemaet for feltarbeidet er unge mennesker og deres framtidsutsikter. Malawi har blitt kategorisert som et av verdens fattigste land. Tidligere forskning om unge mennesker i Malawi har fokusert mye på begrensninger disse unge menneskene møter. Under feltarbeidet skal jeg se på hvordan unge mennesker i Malawi ser sine framtidsutsikter i relasjon til forholdene de lever under, i uttrykk av mulighetene og begrensninger. Dette er ungdommer som er i kontakt med unge mennesker fra hele verden ved hjelp av sosiale medier og frivillige fra andre land som bor i Nkhotakota. Ungdommene opplever på samme tid forventinger fra eldre generasjoner. Uttrykker ungdommene bestemte følelser knyttet til deres framtidsutsikter? Dette er en svært utfordrende problemstilling på grunnlag av kulturelle og språklige forskjeller. Her tenker jeg at en psykologistudent med interesse for kulturelle forskjeller kan bidra til en god diskusjon. I min forskning er jeg opptatt av samarbeid og dialog med personer fra andre fagdisipliner. Dette vil være med å berike prosjektet samt bidra til diskusjoner og kunnskapsformidling mellom disiplinene. Jeg ønsker derfor å komme i kontakt med en psykologistudent som er interessert i å reise til Malawi for å delta på feltarbeid, diskutere ulike problemstillinger, og lære om antropologens metoder.

Info om oppholdet:

Varighet: 1- 2 uker

Periode: Mars - August

Område: Nkhotakota, Malawi. Nkhotakota befinner seg ca midt i Malawi og ligger rett ved Malawisjøen

Språk: I området jeg gjør feltarbeidet snakker de engelsk og lokalt språk.

Kostnad: Flybilletter ligger for øyeblikket på kr. 7000, men kan komme helt ned til 5000. Rom og overnatting ordner jeg og dette vil være kostnadsfritt. Mat er svært billig i Malawi. Malariatabletter kan være lurt da det er en del malariamygg i området. Jeg mener det er mulig å søke pengestøtte til en slik tur, men det krever at man gjør en liten innsats.

NB: DENNE PLASSEN HAR NÅ BLITT TILDELT EN PSYKOLOGISTUDENT FRA BERGEN, OG ER IKKE LENGER ÅPEN FOR SØKNADER. Vi takker for all interesse, og gleder oss til å høre om erfaringene fra oppholdet i ettertid. Følg med videre for kommende muligheter!

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page