top of page

HVORFOR TRENGER VI SAMFUNNSBEVISSTE PSYKOLOGISTUDENTER?

Det første året til Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) har vært et eventyr jeg ikke kunne forestilt meg. Det som startet som en frustrasjon over manglende fagtilbud på studiet, er blitt en landsdekkende organisasjon.

Når jeg tenker over veksten og den positive responsen til PUG, slår det meg at vi tilhører en generasjon som har vokst opp i en multikulturell verden hvor kommunikasjon går raskt og landegrenser krysses. Kanskje det er derfor mange psykologistudenter opplever et stort gap mellom det vi lærer på studiet, og det vi vet vil være utfordringer når vi kommer ut i arbeidslivet? Vi vet at vi kommer til å måtte forholde oss til mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn, både hjemme i Norge, eller i arbeid utenlands. Vi lurer på hvordan vi kan bruke psykologien i det flerkulturelle samfunnet vi vet vi kommer til å møte.

Kan man tenke på psykologisk kunnskap som et potent redskap for å forstå og påvirke verden vi lever i? En slik forståelse vil innebære at psykologi ikke er et objektivt og verdinøytralt fagfelt, men en form for kunnskap som medfører et samfunnsansvar. Vi vet at psykologi brukes i behandling av traumer eller til å forebygge at ungdommer trekkes mot voldelige radikale miljøer. Samtidig har psykologien blitt brukt til å utvikle torturmetoder. Dette understreker hvor viktig det er med samfunnsbevisste fagfolk. Tor Levin Hofgaard, presidenten i Norsk Psykologforening skrev nylig: “ Kampen for et bedre samfunn for alle, nasjonalt så vel som globalt, for en bedre psykisk helse og for bedre tjenester er en del av en menneskerettighetskamp vi i realiteten alle er en del av.” Dette er noe vi i PUG ikke kunne vært mer enig i.

En globalisert og multikulturell verden krever kompetente psykologer og personer med psykologisk kunnskap. For å kunne bidra positivt trenger man innsikt i egen kultur og redskapene til å kunne sette seg inn i andres kultur. Det første året til PUG har virkelig vist hvor sultne psykologistudenter er etter slik kulturell kompetanse. Det har vist at vi ønsker å ta del i samfunnsdebatten, og vi ønsker å bruke psykologi til noe positivt i møte med verden - både lokalt og globalt.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page