BLOGG

Velg måned

Please reload

Hei!

Mitt navn er Hallvard, og i uke 11 var jeg på praksisuke hos det som heter Transkulturelt Senter (TKS) i Stavanger. Senterets ordinære drift startet i 2016 som det første senteret som beskjeftiger seg med traumebehandling av asylsøke...

2 Apr 2019I samarbeid med Fagkom, har Psykologistudenter Uten Grenser gleden av å sende 4 psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master og profesjon) på dagspraksis hos Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging her i Tr...

30 Mar 2019

Tirsdag 25. mars fikk PUG Trondheim besøk av Joshua Marvle Phelps og Erik Carlquist, som holdt foredrag om kritisk psykologi. Joshua og

Erik har samarbeidet om å danne faget “Kritisk psykologi og forskningsmetode” på Bjørknes Høyskole og...

"I psykologi retter vi ofte søkelyset mot individet. Når vi kommer ut i arbeidslivet, opplever vi psykologifaglige ofte at vi – til tross fokuset på individer – må forstå personene i deres kontekst, og systemene individet befinner seg i....

19 Mar 2019

Jeg var med I PUG fra begynnelsen, og arbeidet førte meg etter hvert til The Helen Bamber Foundation (HBF) våren 2017. Her var jeg den første fra PUG og Norge som fikk ha hovedpraksis. Tittelen til studenter som jobber som klinisk psykol...

5 Mar 2019

Skrevet av: Hanne Utheim, 3.års student, Bachelor i Generell Psykologi, NTNU


 Jeg var personlig ikke helt sikker på hva jeg gikk til da jeg skulle ut i praksis ved Transkulturelt Senter. Jeg hadde lest den informasjonen som fantes på...

3 Mar 2019

Psykologistudenter Uten Grenser har gleden av å tilby to psykologistudenter (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis hos Caritas Trondheim i uke 13 (25.-29. mars).

Søknadsfrist: søndag 10. mars kl 14.00.

Intervju vil bli...

15 Feb 2019

Fredag 15. februar fikk PUG Trondheim besøk av Sofia Srour og Amina Bile. Begge har engasjert seg sterkt i kampen mot skam- og æreskultur og negativ sosial kontroll, og i 2017 ga de ut boka Skamløs sammen med Nancy Herz. Under deres besø...

14 Feb 2019

PUG tilbyr én psykologistudent (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 11 (11-15. mars).

Søknadsfrist: 22. februar.

Intervju vil bli gjennomført i uke 9 (man-fre).

Transkulturelt...
Towards the end of a small, narrow street in Camden Town there is a small human rights organization known as the Helen Bamber Foundation (HBF). You would not be able to find it, if you did not know what you were looking for. The offic...

Please reload