BLOGG

Velg måned

Please reload

23 May 2018

Psychology Students Without Borders Oslo (PUG Oslo), Peace Research Institute Oslo (PRIO) and the Institute of Psychology, University of Oslo, organize a series of seminars on political psychology. We are proud to work with PRIO and the...

29 Mar 2018

Psykologistudenter Uten Grenser - Oslo har et samarbeid med Leger Uten Grenser, og i den forbindelse søker vi etter frivillige psykologistudenter. 

Leger Uten Grenser gjennomfører jevnlig workshops for hjemkomne feltarbeidere og har i den...

27 Mar 2018

I februar inviterte PUG Oslo eksperter og fagfolk til å diskutere temaene identitet og tilhørighet i det flerkulturelle Norge. 

Hvem bestemmer hvem som er norsk? Hvem setter rammene for den offentlige samtalen om identitet? Hvordan f...

15 Nov 2017

22.11 har Psykologistudenter Uten Grenser Oslo invitert et knippe forskere og fagfolk til å diskutere barnevernets utfordringer i møte med innvandrerfamilier. Arrangementet vil bestå av flere korte foredrag og så en lengre panelsamtale...

Please reload